Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do przeprowadzania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonywania procedur witrektomii wraz z udostępnieniem aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej na czas trwania umowy według opisów i szacunkowych ilości określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33731110

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.0 million

Locations

Polska, Ostrowiec Świętokrzyski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 4.0 million

1) Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa - 3 600 szt.

2) Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa - 2 000 szt.

3) Soczewka wewnątrzgałkowa, korygująca astygmatyzm rogówkowy, jednoczęściowa, zwijalna, hydrofobowa - 40 szt.

4) Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa, zwijalna, hydrofobowa - 48 szt.

5) Zestaw operacyjny do fakoemulsyfikacji - 5 600 szt.

6) Zestaw operacyjny do witrektomii 23G - 20 szt.

7) Zestaw operacyjny do witrektomii 25G - 20 szt.

8) Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji - 120 szt.

9) Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym aparatem do witrektomii tylnej - 20 szt.

10) Śródoperacyjny płyn irygacyjny kompatybilny z aparatem do fakoemulsyfikacji - 5 600 szt.

Wraz z udostępnieniem aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej na czas trwania umowy według opisów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ

Main site or place of performance

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, POLSKA

Award criteria

Cena

60

Termin płatności faktury od dnia jej doręczenia

40

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Chatham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Ireland : Roscommon - Fleet management, repair and maintenance services

Ireland

Value: 354,000 Euro

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone