Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Politechnikę Rzeszowską, do jego punktów odbioru energii oraz przez Politechnikę Świętokrzyską, do jej punktów odbioru energii elektrycznej. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szacunkowe zestawienie zużycia dla wszystkich uczestników postępowania na rok 2019-2020. Rok 2019 to połowa poniższych wartości, rok 2020 to połowa poniższych wartości: Sumarycznie całość 2019 i 2020: 24 363 700 kWh Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 202-458653
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

00-676

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09310000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 9.4 million

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 9.4 million

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Politechnikę Rzeszowską, do jego punktów odbioru energii oraz przez Politechnikę Świętokrzyską, do jej punktów odbioru energii elektrycznej. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szacunkowe zestawienie zużycia dla wszystkich uczestników postępowania na rok 2019-2020. Rok 2019 to połowa poniższych wartości, rok 2020 to połowa poniższych wartości: Sumarycznie całość 2019 i 2020: 24 363 700 kWh
.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

Main site or place of performance

Obiekty Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, Jasionce, Bezmiechowej Górnej, Albigowej, Hucie Poręby oraz Obiekty Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Sandomierzu

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Chatham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Ireland : Roscommon - Fleet management, repair and maintenance services

Ireland

Value: 354,000 Euro

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone