Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa DAP magazyn Zamawiającego fabrycznie nowych rur i elementów preizolowanych dla realizacji sieci ciepłowniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy oraz o wymaganiach technicznych określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ i Umowy.Jest to zamówienie o kodzie numerycznym słownika podstawowego CPV Nr 44163120-7 Rury grzewcze odległościowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ i Umowy oraz o wymaganiach technicznych określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ i Umowy. Kształtki przejściowe: 2 szt.; Rury: 199 szt.; łuki: 122 szt.; pierścienie: 44 szt.; trójniki:6 szt.; zakończenia izolacji:57 szt.; zawory odcinające preizolowane: 4 szt.; taśma ostrzegawcza: 2400m.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 210-481288
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-12 Main CPV code 44163121

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Suwałki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa DAP magazyn Zamawiającego fabrycznie nowych rur i elementów preizolowanych dla realizacji sieci ciepłowniczych w ramach projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy oraz o wymaganiach technicznych określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ i Umowy.Jest to zamówienie o kodzie numerycznym słownika podstawowego CPV Nr 44163120-7 Rury grzewcze odległościowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ i Umowy oraz o wymaganiach technicznych określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ i Umowy. Kształtki przejściowe: 2 szt.; Rury: 199 szt.; łuki: 122 szt.; pierścienie: 44 szt.; trójniki:6 szt.; zakończenia izolacji:57 szt.; zawory odcinające preizolowane: 4 szt.; taśma ostrzegawcza: 2400m.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.

Wszystkie wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych.

Okres gwarancji na dostarczone rury i elementy preizolowane powinien wynosić minimum 5 lat.

Main site or place of performance

Suwałki, magazyn zamawiającego ul. Przemysłowa 6A

Yes

Projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nr POIS.05.00-00-0011/17-00.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Project management consultancy services

Ireland

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Leeds - Cleaning products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.7 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified