Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ-41,5), przy ciśnieniu nie niższym niż ciśnienie określone w warunkach przyłączenia wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., do instalacji znajdującej się w miejscowości Żagań, przy ul. Żarskiej 1.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Art. 67 ust. 1 pkt 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze.

W przedmiotowej lokalizacji jest jeden dostawca gazu ziemnego.

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-29 Main CPV code 09123000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 5.2 million

Locations

Polska, Świętoszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 5.2 million

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ-41,5), przy ciśnieniu nie niższym niż ciśnienie określone w warunkach przyłączenia wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., do instalacji znajdującej się w miejscowości Żagań, przy ul. Żarskiej 1.

a) Taryfę – BS-6

b) Ilość gazu w 2018 r – 200 000,00 m

3

c) Ilość gazu w 2019 r – 750 091,00 m

3

d) Ilość gazu w 2020 r – 1 002 552,00 m

3

e) Stawka opłaty zmiennej – 0,895 gr/kWh netto

f) Stawka opłaty stałej - 0,427 gr/kWh netto

g) Ilość godzin w roku – 8 768

h) Moc umowna – 1724 m

3

/h

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chesterfield - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified