Tender description

Dostawę implantów neurochirurgicznych i środków technicznych do wykonywania operacji neurochirurgicznych w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej oraz implantów ortopedycznych dla Kl. Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu SPSK1 nr 1 PUM w SzczecinieProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 199-450209
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

KIO

Postępu 17A

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO

Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Nie dotyczy
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO

Postępu 17A

Warszawa

02-767

Informacje dodatkowe

Część nr 9

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części nr 9, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – złożono 1 ofertę. Oferta nr 8. Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, POLSKA, z ceną netto: 8 800,00 PLN, wartość brutto: 9 504,00 PLN – 60 pkt. Termin płatności: 60 dni – 40 pkt. Łączna ilość punktów: 100. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

Część nr 18, 20, 23, 24

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części nr 18, 20, 23, 24, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Main CPV code 33184100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.3 million

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 50 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 40 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 400 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 50 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 30 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 200 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 300 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 1 500 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 200 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 10 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 1 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 4 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 9 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 2 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 2 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 3 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 17 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty ortopedyczne

Value

PLN Not specified

Implanty ortopedyczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 500 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty ortopedyczne

Value

PLN Not specified

Implanty ortopedyczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 4 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty ortopedyczne

Value

PLN Not specified

Implanty ortopedyczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 2 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty ortopedyczne

Value

PLN Not specified

Implanty ortopedyczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 5 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty ortopedyczne

Value

PLN Not specified

Implanty ortopedyczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 2 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 50 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty ortopedyczne

Value

PLN Not specified

Implanty ortopedyczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 1 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

Implanty neurochirurgiczne

Value

PLN Not specified

Implanty neurochirurgiczne Implanty neurochirurgiczne

Main site or place of performance

SPSK NR 1 PUM

Additional information

Zamawiający w tej części wymaga wadium w wysokości 13 000 PLN

Award criteria

Cena

60

Termin płatności

40

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Protective and safety clothing

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Seascale - X-ray inspection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Haugesund - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Kumanovo - Various medicinal products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.2 million Denar