Tender description

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego gazociągów ś/c PE w gminie Paradyż w poniższym zakresie:

— gazociąg ś/c PE 90 L = ok. 5 950 mb

— gazociąg ś/c PE 63 L = ok. 1 215 mb

— gazociąg s/c PE 40 L = ok. 1 215 mbProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 210-481128

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z art. 182 PZP Main CPV code 71320000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 103,074

Locations

Polska, Tarnów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 103,074

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego gazociągów ś/c PE w gminie Paradyż w poniższym zakresie:

— gazociąg ś/c PE 90 L = ok. 5 950 mb

— gazociąg ś/c PE 63 L = ok. 1 215 mb

— gazociąg s/c PE 40 L = ok. 1 215 mb

Main site or place of performance

Paradyż

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Våler - Urban planning services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 200,000 Euro

Norway : Bergen - Infrastructure works consultancy services

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Drilling and exploration work

Malta

Value: Not specified