Tender description

Napoje bezalkoholowe: Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 2 667 343 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 451 791 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l - 2 432 615 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 414 633 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 42 939 l

Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Rozdziale III oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ w związku z ust. 2 niniejszego Rozdziału SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy).Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 203-461734
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI w/w ustawy. Main CPV code 15900000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.5 million

Locations

Polska, Wałcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Value

PLN Not specified

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 330 141 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 21 856 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 320 241 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 22 255 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 34 643 l.

Main site or place of performance

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Szczecina, Świnoujścia, Glewic.

Description of options

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 188 286 / 141 855

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 12 000 / 9 856

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 182 629 / 137 612

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 12 228 / 10 027

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 17 500 / 17 143

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Value

PLN Not specified

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 554 070 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 49 456 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 394 242 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 21 899 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 699 l.

Main site or place of performance

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Drawska Pomorskiego, Świdwina, Wałcza.

Description of options

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 316 428 / 237 642

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 27 000 / 22 456

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 224 914 / 169 328

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 12 000 / 9 899

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 400 / 299

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Value

PLN Not specified

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 579 141 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 216 428 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 579 141 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 224 999 l

Main site or place of performance

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Ustki, Koszalina.

Description of options

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 322 000 / 257 141

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 120 000 / 96 428

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 322 000 / 257 141

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 120 000 / 104 999

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Value

PLN Not specified

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 188 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 21 627 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 183 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 21 627 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 2 499 l.

Main site or place of performance

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Poznania, Powidza.

Description of options

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 107 999 / 80 998

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 12 114 / 9 513

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 105 141 / 78 856

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 12 114 / 9 513

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 1 428 / 1 071

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Value

PLN Not specified

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 289 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 36 284 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 289 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 36 284 l

Main site or place of performance

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Wejherowa, Gdyni, Malborka.

Description of options

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 165 713 / 124 284

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 20 000 / 16 284

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 165 713 / 124 284

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 20 000 / 16 284

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Value

PLN Not specified

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 724 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 106 140 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 664 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 87 569 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l - 5 098 l

Main site or place of performance

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza.

Description of options

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 414 284 / 310 713

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 59 000 / 47 140

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 379 998 / 284 999

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 49 000 / 38 569

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 2 914 / 2 184

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Cardiff - Animal products, meat and meat products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Animal products, meat and meat products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 70.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Romford - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,445 Pound Sterling