Tender description

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Świadczenie usług wsparcia w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usług doradczychFrontex/OP/451/2020/ZBZamówienie ma na celu pozyskanie pomocy w zakresie badań naukowych i innowacji oraz usług doradczych w ramach 3 części:część 1: wiedza specjalistyczna w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usługi wsparcia w zakresie doradztwa technicznego;część 2: badania, analizy i oceny w dziedzinie badań i innowacji;część 3: wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w działaniach w terenie. Umowa ramowa będzie realizowana w systemie kaskadowym z maksymalnie 3 wykonawcami w ramach każdej części. Usługi świadczone w ramach niniejszej umowy ramowej mają na celu wsparcie lub poprawę działań związanych z obowiązkami i misją Frontexu w obszarze badań naukowych i innowacji. Celem zamówienia jest zapewnienie Frontexowi wysokiej jakości wsparcia i doradztwa technicznego, w sposób otwarty i przejrzysty, w wielu dziedzinach związanych z działaniami w zakresie badań i innowacji prowadzonymi przez Frontex, poprzez usługi świadczone dzięki specjalistycznej wiedzy wysokiej jakości, często w krótkich terminach.4500000.00Wiedza specjalistyczna w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usługi wsparcia w zakresie doradztwa technicznego1a) usługi zdalne: świadczone w siedzibie wykonawcy;b) wewnętrzne usługi na miejscu: świadczone w siedzibie Frontexu w Warszawie – Polska;c) usługi zewnętrzne na miejscu: świadczone na terytorium dowolnego państwa.Wiedza specjalistyczna w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usługi wsparcia w zakresie doradztwa technicznego, polegające na świadczeniu na rzecz Frontexu wysokiej jakości profesjonalnej pomocy i doradztwa w celu skutecznego i efektywnego zarządzania działalnością Agencji oraz jej prowadzenia w dziedzinach naukowych i technologicznych, związanych z obszarami tematycznymi w dziedzinie badań i innowacji. Usługi, które mają być świadczone, będą ukierunkowane na treść, z wyłączeniem zadań logistycznych. Usługi te zapewnią wiedzę fachową i doradztwo techniczne w celu wsparcia m.in.:a) konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów;b) grup roboczych i sieci zainteresowanych stron.700000.0024Możliwość automatycznego przedłużenia na kolejne dwa (2) lata, nie więcej niż jeden (1) raz.Badania, analizy i oceny w dziedzinie badań i innowacji2a) usługi zdalne: świadczone w siedzibie wykonawcy;b) wewnętrzne usługi na miejscu: świadczone w siedzibie Frontexu w Warszawie – Polska;c) usługi zewnętrzne na miejscu: świadczone na terytorium dowolnego państwa.Badania, analizy i oceny w dziedzinie badań naukowych i innowacji, polegające na świadczeniu na rzecz Frontexu usług wysokiej jakości będących dostosowanymi i systematycznymi badaniami, analizami, ocenami i metodami wspierającymi jego działania, w dziedzinach naukowych i technologicznych, związanych z obszarami tematycznymi w dziedzinie badań i innowacji. Usługi te mogą obejmować:a) badania naukowe;b) badania techniczne;c) analizy luk technologicznych;d) przegląd projektów badawczych i innowacyjnych.2400000.0024Możliwość automatycznego przedłużenia na kolejne dwa (2) lata, nie więcej niż jeden (1) raz.Wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w działaniach w terenie3a) usługi zdalne: świadczone w siedzibie wykonawcy;b) wewnętrzne usługi na miejscu: świadczone w siedzibie Frontexu w Warszawie – Polska;c) usługi zewnętrzne na miejscu: świadczone na terytorium dowolnego państwa.Wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w działaniach w terenie, polegające na świadczeniu na rzecz Frontexu wysokiej jakości profesjonalnej pomocy technicznej w realizacji jego projektów mających na celu wybór, testowanie, zatwierdzenie i ustanowienie nowatorskich rozwiązań technologicznych w warunkach operacyjnych (lub zbliżonych do operacyjnych), w dziedzinach technologicznych związanych z obszarami tematycznymi w dziedzinie badań i innowacji. Znaczna część tych usług stanowi działania techniczne w terenie, polegające na zapewnianiu praktycznej wiedzy fachowej. Usługi te mogą obejmować:a) wsparcie projektów pilotażowych;b) wsparcie projektów demonstracyjnych w dziedzinie technologii;c) wsparcie projektów pomocy technicznej;d) opracowywanie i wdrażanie metod oceny skuteczności działania na potrzeby działania systemów technologicznych.1400000.0024Możliwość automatycznego przedłużenia na kolejne dwa (2) lata, nie więcej niż jeden (1) raz.Jak określono w załączniku 01 do specyfikacji zamówienia.Jak określono w dokumentach zamówienia.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Jak określono w zaproszeniu do składania ofert.Podczas otwarcia ofert może być obecny maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta.SądRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euW ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.2020-07-21PolskaWarszawaZamówienie ma na celu pozyskanie pomocy w zakresie badań naukowych i innowacji oraz usług doradczych w ramach 3 części:część 1: wiedza specjalistyczna w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usługi wsparcia w zakresie doradztwa technicznego;część 2: badania, analizy i oceny w dziedzinie badań i innowacji;część 3: wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w działaniach w terenie. Umowa ramowa będzie realizowana w systemie kaskadowym z maksymalnie 3 wykonawcami w ramach każdej części. Usługi świadczone w ramach niniejszej umowy ramowej mają na celu wsparcie lub poprawę działań związanych z obowiązkami i misją Frontexu w obszarze badań naukowych i innowacji. Celem zamówienia jest zapewnienie Frontexowi wysokiej jakości wsparcia i doradztwa technicznego, w sposób otwarty i przejrzysty, w wielu dziedzinach związanych z działaniami w zakresie badań i innowacji prowadzonymi przez Frontex, poprzez usługi świadczone dzięki specjalistycznej wiedzy wysokiej jakości, często w krótkich terminach.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Jak określono w dokumentach zamówienia.
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Jak określono w załączniku 01 do specyfikacji zamówienia.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

11:00

Jak określono w zaproszeniu do składania ofert.

Podczas otwarcia ofert może być obecny maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-31
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

22 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wiedza specjalistyczna w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usługi wsparcia w zakresie doradztwa technicznego

Value

EUR 700,000

Wiedza specjalistyczna w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usługi wsparcia w zakresie doradztwa technicznego

Wiedza specjalistyczna w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz usługi wsparcia w zakresie doradztwa technicznego, polegające na świadczeniu na rzecz Frontexu wysokiej jakości profesjonalnej pomocy i doradztwa w celu skutecznego i efektywnego zarządzania działalnością Agencji oraz jej prowadzenia w dziedzinach naukowych i technologicznych, związanych z obszarami tematycznymi w dziedzinie badań i innowacji. Usługi, które mają być świadczone, będą ukierunkowane na treść, z wyłączeniem zadań logistycznych. Usługi te zapewnią wiedzę fachową i doradztwo techniczne w celu wsparcia m.in.:

a) konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów;

b) grup roboczych i sieci zainteresowanych stron.

Main site or place of performance

a) usługi zdalne: świadczone w siedzibie wykonawcy;

b) wewnętrzne usługi na miejscu: świadczone w siedzibie Frontexu w Warszawie – Polska;

c) usługi zewnętrzne na miejscu: świadczone na terytorium dowolnego państwa.

Description of renewals

Możliwość automatycznego przedłużenia na kolejne dwa (2) lata, nie więcej niż jeden (1) raz.

Badania, analizy i oceny w dziedzinie badań i innowacji

Value

EUR 2.4 million

Badania, analizy i oceny w dziedzinie badań i innowacji

Badania, analizy i oceny w dziedzinie badań naukowych i innowacji, polegające na świadczeniu na rzecz Frontexu usług wysokiej jakości będących dostosowanymi i systematycznymi badaniami, analizami, ocenami i metodami wspierającymi jego działania, w dziedzinach naukowych i technologicznych, związanych z obszarami tematycznymi w dziedzinie badań i innowacji. Usługi te mogą obejmować:

a) badania naukowe;

b) badania techniczne;

c) analizy luk technologicznych;

d) przegląd projektów badawczych i innowacyjnych.

Main site or place of performance

a) usługi zdalne: świadczone w siedzibie wykonawcy;

b) wewnętrzne usługi na miejscu: świadczone w siedzibie Frontexu w Warszawie – Polska;

c) usługi zewnętrzne na miejscu: świadczone na terytorium dowolnego państwa.

Description of renewals

Możliwość automatycznego przedłużenia na kolejne dwa (2) lata, nie więcej niż jeden (1) raz.

Wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w działaniach w terenie

Value

EUR 1.4 million

Wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w działaniach w terenie

Wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w działaniach w terenie, polegające na świadczeniu na rzecz Frontexu wysokiej jakości profesjonalnej pomocy technicznej w realizacji jego projektów mających na celu wybór, testowanie, zatwierdzenie i ustanowienie nowatorskich rozwiązań technologicznych w warunkach operacyjnych (lub zbliżonych do operacyjnych), w dziedzinach technologicznych związanych z obszarami tematycznymi w dziedzinie badań i innowacji. Znaczna część tych usług stanowi działania techniczne w terenie, polegające na zapewnianiu praktycznej wiedzy fachowej. Usługi te mogą obejmować:

a) wsparcie projektów pilotażowych;

b) wsparcie projektów demonstracyjnych w dziedzinie technologii;

c) wsparcie projektów pomocy technicznej;

d) opracowywanie i wdrażanie metod oceny skuteczności działania na potrzeby działania systemów technologicznych.

Main site or place of performance

a) usługi zdalne: świadczone w siedzibie wykonawcy;

b) wewnętrzne usługi na miejscu: świadczone w siedzibie Frontexu w Warszawie – Polska;

c) usługi zewnętrzne na miejscu: świadczone na terytorium dowolnego państwa.

Description of renewals

Możliwość automatycznego przedłużenia na kolejne dwa (2) lata, nie więcej niż jeden (1) raz.

SIMILAR TENDERS

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro