Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Lubelskim. Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:

Zadanie 1 Dęblin, Biała Podlaska, Puławy, Podebłocie, Siedlce, Radom, Lublin, Zamość

Zadanie 2 Chełm, Hrubieszów, Nisko, Mielec, Jarosław, Jasło, Nowa Dęba, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Przemyśl, Dębica

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Informacje dodatkowe do oszacowania ceny oferty określa załącznik nr 2A do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 194-439131

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z Częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30 Main CPV code 90910000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.3 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie 1 Dęblin, Biała Podlaska, Puławy, Podebłocie, Siedlce, Radom, Lublin, Zamość

Value

PLN Not specified

Zadanie 1 Dęblin, Biała Podlaska, Puławy, Podebłocie, Siedlce, Radom, Lublin, Zamość

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Lubelskim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Informacje dodatkowe do oszacowania ceny oferty określa załącznik nr 2A do SIWZ.

Main site or place of performance

Dęblin, Biała Podlaska, Puławy, Podebłocie, Siedlce, Radom, Lublin, Zamość

Zadanie 2 Chełm, Hrubieszów, Nisko, Mielec, Jarosław, Jasło, Nowa Dęba, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Przemyśl, Dębica

Value

PLN Not specified

Zadanie 2 Chełm, Hrubieszów, Nisko, Mielec, Jarosław, Jasło, Nowa Dęba, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Przemyśl, Dębica

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Lubelskim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Informacje dodatkowe do oszacowania ceny oferty określa załącznik nr 2A do SIWZ.

Main site or place of performance

Chełm, Hrubieszów, Nisko, Mielec, Jarosław, Jasło, Nowa Dęba, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Przemyśl, Dębica

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Exeter - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 468,000 Pound Sterling

Norway : Trondheim - Environmental monitoring other than for construction

Norway

Value: 27.1 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Longford - Industrial training services

Ireland

Value: 154,000 Euro

United Kingdom : Croydon - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : York - Cleaning and sanitation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling