Tender description

Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach 2019-2021Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 218-499201

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31 Main CPV code 90610000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wejherowo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

3.1. Przedmiotem zamówienia jest łączne świadczenie usług:

1. Utrzymanie porządku i czystości polegającej na mechanicznym i ręcznym sprzątaniu ulic, chodników, placów, posesji oraz obiektów administrowanych przez WZNK. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowując standardy wskazane przez Zamawiającego w Części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia – OPZ (dalej OPZ).

2. Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów polegające na zwalczaniu śliskości poprzez zastosowanie na drogach w pierwszej kolejności utrzymania – posypywanie piaskiem, piaskiem z solą, usuwanie błota poślizgowego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu. Odśnieżanie i posypywanie odbywa się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowując kolejność odśnieżania wskazaną przez Zamawiającego w OPZ. Wykonawca będzie prowadzić akcję zima korzystając ze środków jakie mogą być używane na drogach publicznych i placach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie mieszanki, szybkie uzupełnienie piasku i soli umożliwiające zachowanie ciągłości świadczonej usługi. Usługa będzie prowadzona w trybach opisanych w OPZ.

3. Usługi, o których mowa w pkt. 1 i 2 świadczone będą zamiennie w miarę potrzeb wynikających z panujących warunków atmosferycznych.

4. Usługi objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z OPZ.

Award criteria

Liczba pracowników

10

Czas reakcji

30

60

Main site or place of performance

Przedmiot zamówienia ma być realizowany na terenie Gminy Miasta Wejherowa, m. Wejherowo w woj. pomorskim, Polska

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Exeter - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 468,000 Pound Sterling

Norway : Trondheim - Environmental monitoring other than for construction

Norway

Value: 27.1 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Longford - Industrial training services

Ireland

Value: 154,000 Euro

United Kingdom : Croydon - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : York - Cleaning and sanitation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling