Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 – dostawa koksu przemysłowo opałowego do celów energetycznych dla jednostek

i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 2 WOG we Wrocławiu

Zadanie 2 – dostawa oleju opałowego L-1 (olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus) do celów grzewczych oraz

do celów grzewczych kabin lakierniczych, c.o. dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 2

WOG we Wrocławiu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr:

Załącznik nr 1.1 - 1.2 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2.1 – 2.2 - wzór umowy

Załącznik nr 3.1 - 3.2 - opis przedmiotu zamówienia



Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 181-409653
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamóweń Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamóweń Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Main CPV code 09113000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.6 million

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część nr: 1

Value

PLN Not specified

Część nr: 1

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 – dostawa koksu przemysłowo opałowego do celów energetycznych dla jednostek

i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 2 WOG we Wrocławiu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr:

Załącznik nr 1.1 formularz ofertowy,

Załącznik nr 2.1 wzór umowy

Załącznik nr 3.1 opis przedmiotu zamówienia

Award criteria

Termin dostawy

30

Termin płatności

10

60

Część nr: 2

Value

PLN Not specified

Część nr: 2

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 2 – dostawa oleju opałowego L-1 (olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus) do celów grzewczych oraz

do celów grzewczych kabin lakierniczych, c.o. dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 2

WOG we Wrocławiu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ załączniki nr:

Załącznik nr 1.2 formularz ofertowy,

Załącznik nr 2.2 wzór umowy

Załącznik nr 3.2 opis przedmiotu zamówienia

Award criteria

Termin dostawy

30

Termin płatności

10

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bedford - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bedford - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Swansea - Electricity, heating, solar and nuclear energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Halifax - Solar energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Finland : Helsinki - Portfolio management services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling