This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu dachu z płyt panwiowych budynku osadników ZPW Mokry Dwór.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Wykaz i krótki opis warunków
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-31
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-07-31

10:00

Otwarcie ofert on-line.

Szczegóły na stronie internetowej zamawiającego: (https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Notice number in the OJ S
2020/S 044-105101

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10 Main CPV code 45453000

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu dachu z płyt panwiowych budynku osadników ZPW Mokry Dwór.

Main site or place of performance

Wrocław, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone