Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu dachu z płyt panwiowych budynku osadników ZPW Mokry Dwór

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Warunki realizacji umowy
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis warunków
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia


Procedura

Czas lokalny
09:30
Warunki otwarcia ofert

2020-06-15

10:00

Otwarcie ofert on-line

Szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego: https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-06-15
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2020/S 044-105101

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 45453000

Bidding information

Bidding deadline

15 Jun 2020

15 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu dachu z płyt panwiowych budynku osadników ZPW Mokry Dwór

Main site or place of performance

Wrocław

SIMILAR TENDERS

Italy : Roma - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Italy

Value: 26.1 million Euro

Norway : Kristiansand S - Operating systems

Norway

Value: Not specified

Ireland : Ballymahon - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.4 million Euro

United Kingdom : Rochford - Refuse recycling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Railway transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Repair and maintenance services of electrical building installations

Norway

Value: 128.0 million Norwegian Krone