This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przywróceniu właściwości sorpcyjnych filtrów węglowych ZPW Na Grobli stosowanych do uzdatniania wody pitnej w ZPW Na Grobli wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 6 filtrów (2 etapy).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Wykaz i krótki opis warunków
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-28
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-07-28

10:00

Otwarcie ofert on-line.

Szczegóły na stronie internetowej zamawiającego: (https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Notice number in the OJ S
2020/S 044-105234

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10 Main CPV code 90532000

Bidding information

Bidding deadline

28 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przywróceniu właściwości sorpcyjnych filtrów węglowych ZPW Na Grobli stosowanych do uzdatniania wody pitnej w ZPW Na Grobli wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 6 filtrów (2 etapy).

Start

2020-08-28

Main site or place of performance

Wrocław, POLSKA.

End

2021-03-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified