Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na sporządzaniu

przez rzeczoznawcę majątkowego wycen w formie operatów szacunkowych, bądź ich aktualizacji, (dalej:

usługi) na potrzeby związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa - Górnicza –

Szopienice” (dalej: Inwestycja) na podstawie jednostkowych Zleceń, składanych w miarę zaistnienia potrzeby

Zamawiającego, wg stawek (cen) przyjętych w oparciu o złożoną Ofertę i zgodnie z warunkami zawartymi w

Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 145-333383
The procurement involves the establishment of a framework agreement
tak
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 70000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 300,000 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 300,000

Locations

Polska, Zabrze

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1. Teren miasta Katowice

Value

PLN Not specified

Część 1. Teren miasta Katowice 1) Obszar I – nieruchomości zlokalizowane na terenie m. Katowice, m. Mysłowice oraz m. Sosnowiec (rejon ul. Naftowej i ul. Andersa),

Main site or place of performance

Miasto Katowice

Additional information

Brak

Award criteria

cena

90

termin realizacji usługi

10

Część 2 - Teren miasta Sosnowiec

Value

PLN Not specified

Część 2 - Teren miasta Sosnowiec 2) Obszar II – zlokalizowane na terenie m. Sosnowiec (Środula Park, Małe Zagórze, Piotrkowska, Środula Północ) oraz m. Będzin,

Main site or place of performance

Miasto Sosnowiec

Additional information

Brak

Award criteria

cena

90

termin realizacji usługi

10

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Welwyn Garden City - Housing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Gloucestershire - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Euro

United Kingdom : Manchester - Real estate agency services on a fee or contract basis

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sutton - Real estate services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350.0 million Pound Sterling

Ireland : Tallaght - Security screens

Ireland

Value: 500,000 Euro