Tender description

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Poskytování pomoci v oblasti výzkumu a inovací a poradenských služebFrontex/OP/451/2020/ZBCílem zakázky je získat pomoc v oblasti výzkumu a inovací a poradenské služby ve 3 položkách:Položka č. 1: odborné znalosti v oblasti výzkumu a inovací a služby podpory technického poradenství;Položka č. 2: výzkumné a inovační studie, analýzy a hodnocení;Položka č. 3: podpora výzkumu a inovací pro terénní činnosti. Rámcová smlouva bude v kaskádním systému s až 3 poskytovateli služeb v každé položce. Služby poskytované v rámci této rámcové smlouvy mají za cíl podpořit nebo zlepšit činnosti související s povinnostmi a posláním agentury Frontex v oblasti výzkumu a inovací. Tato zakázka by měla umožnit agentuře Frontex zadávat kvalitní podporu a technické poradenství otevřeným a transparentním způsobem v řadě oblastí relevantních pro výzkumné a inovační činnosti agentury Frontex prostřednictvím služeb poskytovaných s prokazatelnou vysokou kvalitou odborných kapacit v často krátkých termínech.4500000.00Odborné znalosti v oblasti výzkumu a inovací a služby podpory technického poradenství1a) dálkové služby: služby poskytované v prostorách poskytovatele služeb;b) interní služby na místě: služby poskytované v prostorách agentury Frontex ve Varšavě v Polsku;c) externí služby na místě: prováděné na kterémkoli území.Odborné kapacity v oblasti výzkumu a inovací a služby technické pomoci spočívající ve smluvních službách na poskytování vysoce kvalitní odborné pomoci a poradenství agentuře Frontex pro účinné a efektivní řízení a provádění jejích činností ve vědeckých a technologických oblastech souvisejících s tematickými oblastmi výzkumu a inovací. Poskytované služby budou zaměřeny na obsah bez logistických úkolů. Tyto služby poskytnou odborné znalosti a technické poradenství na podporu mimo jiné:a) konferencí, seminářů, setkání a workshopů;b) pracovních skupin a sítí zúčastněných stran.700000.0024Možnost automatického prodloužení na další dva (2) roky, maximálně jednou (1).Výzkumné a inovační studie, analýzy a hodnocení2a) dálkové služby: služby poskytované v prostorách poskytovatele služeb;b) interní služby na místě: služby poskytované v prostorách agentury Frontex ve Varšavě v Polsku;c) externí služby na místě: prováděné na kterémkoli území.Výzkumné a inovační studie, analýzy a hodnocení, které spočívají ve smluvních službách na zajištění vysoce kvalitních konkrétních a systematických studií, analýz, hodnocení a metodik na podporu svých činností ve vědeckých a technologických oblastech týkajících se tematických oblastí výzkumu a inovací. Tyto služby mohou zahrnovat:a) výzkumné studie;b) technické studie;c) studie v oblasti analýzy technologických mezer;d) přezkum výzkumných a inovačních projektů.2400000.0024Možnost automatického prodloužení na další dva (2) roky, maximálně jednou (1).Podpora výzkumu a inovací pro terénní činnosti3a) dálkové služby: služby poskytované v prostorách poskytovatele služeb;b) interní služby na místě: služby poskytované v prostorách agentury Frontex ve Varšavě v Polsku;c) externí služby na místě: prováděné na kterémkoli území.Podpora výzkumu a inovací pro terénní činnosti, spočívající ve smluvních službách na poskytování vysoce kvalitní odborné technické pomoci agentuře Frontex při provádění jejích projektů zaměřených na výběr, testování, ověřování a zřizování nových technologických řešení v provozním (nebo v blízkosti provozního) prostředí v technologických oblastech souvisejících s tematickými oblastmi výzkumu a inovací. Technické činnosti v terénu, poskytování praktických odborných znalostí, budou představovat významnou složku těchto služeb. Tyto služby mohou zahrnovat:a) podporu pilotních projektů;b) podporu technologických demonstračních projektů;c) podporu projektů technické pomoci;d) vypracování a provedení metodik hodnocení výkonnosti pro provozní výkonnost technologických systémů.1400000.0024Možnost automatického prodloužení na další dva (2) roky, maximálně jednou (1).Jak je popsáno v příloze 01_Specifikace nabídkového řízení.Jak je popsáno v zadávací dokumentaci.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Dle popisu ve výzvě k účasti v nabídkovém řízení.Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš 1 zástupce každého uchazeče.TribunálRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euVe lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.2020-07-21PolskoVaršavaCílem zakázky je získat pomoc v oblasti výzkumu a inovací a poradenské služby ve 3 položkách:Položka č. 1: odborné znalosti v oblasti výzkumu a inovací a služby podpory technického poradenství;Položka č. 2: výzkumné a inovační studie, analýzy a hodnocení;Položka č. 3: podpora výzkumu a inovací pro terénní činnosti. Rámcová smlouva bude v kaskádním systému s až 3 poskytovateli služeb v každé položce. Služby poskytované v rámci této rámcové smlouvy mají za cíl podpořit nebo zlepšit činnosti související s povinnostmi a posláním agentury Frontex v oblasti výzkumu a inovací. Tato zakázka by měla umožnit agentuře Frontex zadávat kvalitní podporu a technické poradenství otevřeným a transparentním způsobem v řadě oblastí relevantních pro výzkumné a inovační činnosti agentury Frontex prostřednictvím služeb poskytovaných s prokazatelnou vysokou kvalitou odborných kapacit v často krátkých termínech.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Podmínky realizace zakázky
Jak je popsáno v zadávací dokumentaci.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek
Jak je popsáno v příloze 01_Specifikace nabídkového řízení.

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-09-02

11:00

Dle popisu ve výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš 1 zástupce každého uchazeče.

Type of contest
Open
Datum
2020-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Místní čas
11:00

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Tribunál

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.
Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

20 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Polsko, Varšava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odborné znalosti v oblasti výzkumu a inovací a služby podpory technického poradenství

Value

EUR 700,000

Odborné znalosti v oblasti výzkumu a inovací a služby podpory technického poradenství

Odborné kapacity v oblasti výzkumu a inovací a služby technické pomoci spočívající ve smluvních službách na poskytování vysoce kvalitní odborné pomoci a poradenství agentuře Frontex pro účinné a efektivní řízení a provádění jejích činností ve vědeckých a technologických oblastech souvisejících s tematickými oblastmi výzkumu a inovací. Poskytované služby budou zaměřeny na obsah bez logistických úkolů. Tyto služby poskytnou odborné znalosti a technické poradenství na podporu mimo jiné:

a) konferencí, seminářů, setkání a workshopů;

b) pracovních skupin a sítí zúčastněných stran.

Main site or place of performance

a) dálkové služby: služby poskytované v prostorách poskytovatele služeb;

b) interní služby na místě: služby poskytované v prostorách agentury Frontex ve Varšavě v Polsku;

c) externí služby na místě: prováděné na kterémkoli území.

Description of renewals

Možnost automatického prodloužení na další dva (2) roky, maximálně jednou (1).

Výzkumné a inovační studie, analýzy a hodnocení

Value

EUR 2.4 million

Výzkumné a inovační studie, analýzy a hodnocení

Výzkumné a inovační studie, analýzy a hodnocení, které spočívají ve smluvních službách na zajištění vysoce kvalitních konkrétních a systematických studií, analýz, hodnocení a metodik na podporu svých činností ve vědeckých a technologických oblastech týkajících se tematických oblastí výzkumu a inovací. Tyto služby mohou zahrnovat:

a) výzkumné studie;

b) technické studie;

c) studie v oblasti analýzy technologických mezer;

d) přezkum výzkumných a inovačních projektů.

Main site or place of performance

a) dálkové služby: služby poskytované v prostorách poskytovatele služeb;

b) interní služby na místě: služby poskytované v prostorách agentury Frontex ve Varšavě v Polsku;

c) externí služby na místě: prováděné na kterémkoli území.

Description of renewals

Možnost automatického prodloužení na další dva (2) roky, maximálně jednou (1).

Podpora výzkumu a inovací pro terénní činnosti

Value

EUR 1.4 million

Podpora výzkumu a inovací pro terénní činnosti

Podpora výzkumu a inovací pro terénní činnosti, spočívající ve smluvních službách na poskytování vysoce kvalitní odborné technické pomoci agentuře Frontex při provádění jejích projektů zaměřených na výběr, testování, ověřování a zřizování nových technologických řešení v provozním (nebo v blízkosti provozního) prostředí v technologických oblastech souvisejících s tematickými oblastmi výzkumu a inovací. Technické činnosti v terénu, poskytování praktických odborných znalostí, budou představovat významnou složku těchto služeb. Tyto služby mohou zahrnovat:

a) podporu pilotních projektů;

b) podporu technologických demonstračních projektů;

c) podporu projektů technické pomoci;

d) vypracování a provedení metodik hodnocení výkonnosti pro provozní výkonnost technologických systémů.

Main site or place of performance

a) dálkové služby: služby poskytované v prostorách poskytovatele služeb;

b) interní služby na místě: služby poskytované v prostorách agentury Frontex ve Varšavě v Polsku;

c) externí služby na místě: prováděné na kterémkoli území.

Description of renewals

Možnost automatického prodloužení na další dva (2) roky, maximálně jednou (1).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Development consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Malta : Santa Venera - Data collection and collation services

Malta

Value: Not specified

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro