Tender description

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Poskytovanie poradenských služieb a pomoci v oblasti výskumu a inováciíFrontex/OP/451/2020/ZBCieľom obstarávania je získať pomoc a poradenské služby v oblasti výskumu a inovácií v 3 častiach:časť 1: Podporné služby týkajúce sa odborných znalostí a technického poradenstva v oblasti výskumu a inovácií;časť 2: Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja;časť 3: Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne. Rámcová zmluva bude mať kaskádový systém s maximálne 3 dodávateľmi pre každú časť. Cieľom služieb poskytovaných v rámci tejto rámcovej zmluvy je podporiť alebo zlepšiť činnosti súvisiace s úlohami a poslaním agentúry Frontex v oblasti výskumu a inovácií. Toto obstarávanie umožní agentúre Frontex otvorene a transparentne si objednať vysokokvalitnú podporu a technické poradenstvo v mnohých oblastiach týkajúcich sa výskumných a inovačných činností agentúry Frontex, a to prostredníctvom služieb dodávaných s overenými kvalitnými odbornými znalosťami, ktorých poskytnutie sa bude často vyžadovať v krátkych lehotách.4500000.00Podporné služby týkajúce sa odborných znalostí a technického poradenstva v oblasti výskumu a inovácií1a) služby na diaľku: vykonávané v priestoroch dodávateľa;b) interné služby na mieste: vykonávané v priestoroch agentúry Frontex vo Varšave, Poľsko;b) externé služby na mieste: vykonávané na akomkoľvek území.Odborné poradenstvo v oblasti výskumu a inovácií a služby technickej podpory pozostávajúce zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitnej odbornej pomoci a poradenstva agentúre Frontex na účinné a efektívne riadenie a vykonávanie jej činností vo vedeckej a technologickej oblasti, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Poskytované služby musia byť zamerané na obsah a nebudú zahŕňať logistické úlohy. Tieto služby poskytnú odborné znalosti a technické poradenstvo na podporu (okrem iného):a) konferencií, seminárov, stretnutí a workshopov;b) pracovných skupín a sietí zainteresovaných strán.700000.0024Možnosť obnovenia na základe tichej dohody maximálne 1-krát na ďalšie 2 (dva) roky.Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja2a) služby na diaľku: vykonávané v priestoroch dodávateľa;b) interné služby na mieste: vykonávané v priestoroch agentúry Frontex vo Varšave, Poľsko;b) externé služby na mieste: vykonávané na akomkoľvek území.Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja pozostávajúce zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitných prispôsobených a systematických štúdií, analýz, hodnotení a metodík agentúre Frontex na podporu jej činností vo vedeckej a technologickej oblasti, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Tieto služby môžu zahŕňať:a) výskumné štúdie;b) technické štúdie;c) analytické štúdie technologických nedostatkov;d) preskúmanie výskumných a inovačných projektov.2400000.0024Možnosť obnovenia na základe tichej dohody maximálne 1-krát na ďalšie 2 (dva) roky.Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne3a) služby na diaľku: vykonávané v priestoroch dodávateľa;b) interné služby na mieste: vykonávané v priestoroch agentúry Frontex vo Varšave, Poľsko;b) externé služby na mieste: vykonávané na akomkoľvek území.Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne pozostávajúca zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitnej odbornej technickej pomoci agentúre Frontex na vykonávanie jej projektov zameraných na výber, testovanie, overovanie a zavádzanie nových technologických riešení v prevádzkových (alebo takmer prevádzkových) prostrediach v technologických oblastiach, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Významnou súčasťou týchto služieb budú technické činnosti v teréne a poskytovanie praktických odborných znalostí. Tieto služby môžu zahŕňať:a) podporu pre pilotné projekty;b) podporu pre technologické demonštračné projekty;c) podporu pre projekty technickej pomoci;d) vypracovanie a zavedenie metodík na posudzovanie výkonnosti pre prevádzkovú výkonnosť technologických systémov.1400000.0024Možnosť obnovenia na základe tichej dohody maximálne 1-krát na ďalšie 2 (dva) roky.Ako je uvedené v prílohe 01 – Špecifikácie obstarávania (01_Tender Specifications).Ako je uvedené v súťažných podkladoch.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Ako je opísané vo výzve na predkladanie ponúk.Otvárania ponúk sa môže zúčastniť maximálne 1 zástupca za každého uchádzača.Všeobecný súdRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euDo 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.2020-07-21PoľskoVaršavaCieľom obstarávania je získať pomoc a poradenské služby v oblasti výskumu a inovácií v 3 častiach:časť 1: Podporné služby týkajúce sa odborných znalostí a technického poradenstva v oblasti výskumu a inovácií;časť 2: Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja;časť 3: Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne. Rámcová zmluva bude mať kaskádový systém s maximálne 3 dodávateľmi pre každú časť. Cieľom služieb poskytovaných v rámci tejto rámcovej zmluvy je podporiť alebo zlepšiť činnosti súvisiace s úlohami a poslaním agentúry Frontex v oblasti výskumu a inovácií. Toto obstarávanie umožní agentúre Frontex otvorene a transparentne si objednať vysokokvalitnú podporu a technické poradenstvo v mnohých oblastiach týkajúcich sa výskumných a inovačných činností agentúry Frontex, a to prostredníctvom služieb dodávaných s overenými kvalitnými odbornými znalosťami, ktorých poskytnutie sa bude často vyžadovať v krátkych lehotách.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Podmienky vykonania zákazky
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Zoznam a krátky opis podmienok
Ako je uvedené v prílohe 01 – Špecifikácie obstarávania (01_Tender Specifications).

Postup

Podmienky na otváranie ponúk

2020-09-02

11:00

Ako je opísané vo výzve na predkladanie ponúk.

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť maximálne 1 zástupca za každého uchádzača.

Druh súťaže
Open
Dátum
2020-08-31
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Miestny čas
11:00

Doplnkové informácie

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.
Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

22 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Poľsko, Varšava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Podporné služby týkajúce sa odborných znalostí a technického poradenstva v oblasti výskumu a inovácií

Value

EUR 700,000

Podporné služby týkajúce sa odborných znalostí a technického poradenstva v oblasti výskumu a inovácií

Odborné poradenstvo v oblasti výskumu a inovácií a služby technickej podpory pozostávajúce zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitnej odbornej pomoci a poradenstva agentúre Frontex na účinné a efektívne riadenie a vykonávanie jej činností vo vedeckej a technologickej oblasti, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Poskytované služby musia byť zamerané na obsah a nebudú zahŕňať logistické úlohy. Tieto služby poskytnú odborné znalosti a technické poradenstvo na podporu (okrem iného):

a) konferencií, seminárov, stretnutí a workshopov;

b) pracovných skupín a sietí zainteresovaných strán.

Main site or place of performance

a) služby na diaľku: vykonávané v priestoroch dodávateľa;

b) interné služby na mieste: vykonávané v priestoroch agentúry Frontex vo Varšave, Poľsko;

b) externé služby na mieste: vykonávané na akomkoľvek území.

Description of renewals

Možnosť obnovenia na základe tichej dohody maximálne 1-krát na ďalšie 2 (dva) roky.

Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja

Value

EUR 2.4 million

Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja

Štúdie, analýzy a hodnotenia v oblasti výskumu a vývoja pozostávajúce zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitných prispôsobených a systematických štúdií, analýz, hodnotení a metodík agentúre Frontex na podporu jej činností vo vedeckej a technologickej oblasti, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Tieto služby môžu zahŕňať:

a) výskumné štúdie;

b) technické štúdie;

c) analytické štúdie technologických nedostatkov;

d) preskúmanie výskumných a inovačných projektov.

Main site or place of performance

a) služby na diaľku: vykonávané v priestoroch dodávateľa;

b) interné služby na mieste: vykonávané v priestoroch agentúry Frontex vo Varšave, Poľsko;

b) externé služby na mieste: vykonávané na akomkoľvek území.

Description of renewals

Možnosť obnovenia na základe tichej dohody maximálne 1-krát na ďalšie 2 (dva) roky.

Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne

Value

EUR 1.4 million

Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne

Podpora v oblasti výskumu a inovácií pre činnosti v teréne pozostávajúca zo zmluvných služieb na poskytovanie vysokokvalitnej odbornej technickej pomoci agentúre Frontex na vykonávanie jej projektov zameraných na výber, testovanie, overovanie a zavádzanie nových technologických riešení v prevádzkových (alebo takmer prevádzkových) prostrediach v technologických oblastiach, ktoré súvisia s tematickými oblasťami výskumu a inovácií. Významnou súčasťou týchto služieb budú technické činnosti v teréne a poskytovanie praktických odborných znalostí. Tieto služby môžu zahŕňať:

a) podporu pre pilotné projekty;

b) podporu pre technologické demonštračné projekty;

c) podporu pre projekty technickej pomoci;

d) vypracovanie a zavedenie metodík na posudzovanie výkonnosti pre prevádzkovú výkonnosť technologických systémov.

Main site or place of performance

a) služby na diaľku: vykonávané v priestoroch dodávateľa;

b) interné služby na mieste: vykonávané v priestoroch agentúry Frontex vo Varšave, Poľsko;

b) externé služby na mieste: vykonávané na akomkoľvek území.

Description of renewals

Možnosť obnovenia na základe tichej dohody maximálne 1-krát na ďalšie 2 (dva) roky.

SIMILAR TENDERS

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro