Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński tj. ZSP1 w Gnieźnie, ZSP2 w Gnieźnie, ZSP3 w Gnieźnie, ZSE-O w Gnieźnie, SOSW2-ZSZS14 w Gnieźnie, ZSP w Witkowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja sprzętu) znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Powiat Gnieźnieński realizując projekt WSPO I/3/a „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020, dla zadania czwartego rzeczonego projektu, mianowicie „Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu i pracowni komunikacji w językach obcych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych” przeprowadza niniejsze zamówienie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymZamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 042-092936
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-31
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800http://www.uzp.gov.pl Main CPV code 39162100

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

4 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gniezno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Komputery i projektory

Value

PLN Not specified

Komputery i projektory Komputer stacjonarny z oprogramowaniem-61 szt., monitor-61 szt., karta graficzna-30 szt., projektor-3 szt., uchwyt do projektora- 3 szt., ekran projekcyjny- 3 szt.. Atrybut, sposób określenia, parametry minimalne- załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania.

Yes

RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie Zestaw uprawowo siewny do siewu uproszczonego i bezorkowego-1szt., opryskiwacz polowy-1szt., rozsiewacz nawozów zawieszany+tarcze wysiewu granicznego-1szt., szafka narzędziowa-2 szt., wózek narzędziowy-2 szt., Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ-Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania.

Yes

RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik żywienia oraz usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik żywienia oraz usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie Schładzarka szokowa-1 szt., zmywarka do szkła-1 szt., piec konwekcyjny z wyposażeniem-1 szt., wózek kelnerski do flambirowania-1 szt., kasa kelnerska, terminal z oprogramowaniem sieciowym-1szt. Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ-Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania.

Yes

RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie Urządzenie do zadawania indukcyjności dedykowanej-1 szt., stanowiska szkoleniowe do symulowania automatyki budynkowej w sposób zbliżony do rzeczywistego działania na istniejących obiektach-4 zestawy, zestaw panelowy do łączenia układów oświetlenia- 1 zestaw, moduł montażowy instalacji elektrycznej- 1 szt., trenażer umożliwiający badanie instalacji elektrycznej- 1 szt., Trenażer umożliwiający badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej- 1 szt., model do badania instalacji oświetleniowej- 1 szt., model do badania źródeł światła- 1 szt. Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ- Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania.

Yes

RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik usług fryzjerskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik usług fryzjerskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie Stanowisko do wykonywania zabiegów fryzjerskich-4 zestawy, Szczegółowa specyfikacja w załącznikunr 1 do SIWZ-Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania

Yes

RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie Aparat cyfrowy-2 szt., oprogramowanie ComAx RFID- 1 szt. Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ-Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania

Yes

nr RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni w zawodzie stolarz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni w zawodzie stolarz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie Strugarka wyrówniarka- 1 szt., wiertarka wielowrzecionowa- 1 szt., wiertarka dłutarka- 1 szt., zestaw frezów nasadzanych- 1 szt., ściana lakiernicza- 1 szt., kompresor 500l- 1 szt., pilarka tarczowa poprzeczno-wzdłużna1 szt., strugarka grubiarka- 1szt., Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ-specyfikacja wyposażenia w ramach zadania.

Yes

nr RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni w zawodzie krawiec w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni w zawodzie krawiec w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie Dziurkarka bieliźniana- 1 szt., maszyna drabinkowa (renderka)- 1 szt., stanowisko do prasowania- 1 zestaw, maszyna łańcuszkowa- 1 szt., guzikarka 1-nitkowa- 1 szt., Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ-Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania

Yes

nr RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie Kasa kelnerska/ terminal z oprogramowaniem sieciowym- 1 szt., wózek kelnerski do flambirowania- 1 szt., witryna chłodnicza- 1 szt., piec konwekcyjny z wyposażeniem - 1 szt., schładzarka szokowa- 1 szt. Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ- Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania

Yes

nr RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

Laboratorium fonetyczne na 16 stanowisk uczniowskich w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych

Value

PLN Not specified

Laboratorium fonetyczne na 16 stanowisk uczniowskich w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych Cyfrowa pracownia językowa dla 16 stanowisk uczniowskich oraz 1 stanowisko lektora- 1 zestaw, pełny montaż pracowni- 1 szt., słuchawki z mikrofonami- 17 szt., notebook- 1 szt., meble do pracowni. Szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1 do SIWZ-Specyfikacja wyposażenia w ramach zadania

Yes

nr RPWP.09.03.02-30-0002/16

Award criteria

okres gwarancji4060

SIMILAR TENDERS

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna

Enteral feeds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Supply of Pre Spotted Plates (PSP) for Genetically Modified (GM) Food and Feed Control

Italy

Value: 1.4 million Euro

CNC lathe

Sweden

Value: Not specified

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling