Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy następującego sprzętu wyposażenia sal – fantomów Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu:1.1. Symulatory wysokiej wierności pielęgniarskie i położnicze (ze sterowaniem i nagrywaniem); 1.2. Fantomy do sal symulacji ALS, BLS (z oprogramowaniem); 1.3. Fantomy, trenażery, modele do sali umiejętności pielęgniarskich, położniczych i umiejętności technicznych; 1.4. Sprzęt audio-video do sali OSCE pielęgniarskiej, położniczej.Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 12 osób w wymiarze minimum 15 godzin w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1A do nr 1D do SIWZ.
Main CPV code 39162100

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 30 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Opole

LOTS

1. Symulatory wysokiej wierności pielęgniarskie i położnicze (ze sterowaniem i nagrywaniem)

Value

PLN Not specified

1. Symulatory wysokiej wierności pielęgniarskie i położnicze (ze sterowaniem i nagrywaniem) Dostawa symulatory wysokiej wierności pielęgniarskie i położnicze (ze sterowaniem i nagrywaniem):— Symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego – 1 komplet— Symulator wysokiej wierności dziecka – 1 komplet— Symulator wysokiej wierności niemowlęcia – 1 komplet— Symulator wysokiej wierności porodowy – 1 komplet— Symulator wysokiej wierności noworodka – 1 kompletSzczegółowy opis zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.

ac

Parametry techniczne20Gwarancja oraz warunki serwisowe2060

Main site

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Eu programme related

POWR.05.03.00-00-0091/17-00 z dnia 14.12.2017r.

2. Fantomy do sal symulacji ALS, BLS (z oprogramowaniem)

Value

PLN Not specified

2. Fantomy do sal symulacji ALS, BLS (z oprogramowaniem) Dostawa fantomów do sal symulacji ALS, BLS (z oprogramowaniem):1. Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej – 1 komplet2. Zaawansowany fantom PALS dziecka – 1 komplet3. Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia – 1 komplet4. Fantom BLS /AED osoby dorosłej z defibrylatorem treningowym AED – 2 komplety5. Fantom BLS dziecka - 2 komplety6. Fantom BLS niemowlęcia – 2 kompletySzczegółowy opis zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.

ac

Parametry techniczne20Gwarancja oraz warunki serwisowe2060

Main site

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Eu programme related

POWR.05.03.00-00-0091/17-00 z dnia 14.12.2017r.

3. Fantomy, trenażery, modele do sali umiejętności pielęgniarskich, położniczych i umiejętności technicznych

Value

PLN Not specified

3. Fantomy, trenażery, modele do sali umiejętności pielęgniarskich, położniczych i umiejętności technicznych Dostawa fantomów, trenażerów, modeli do sali umiejętności pielęgniarskich, położniczych i umiejętności technicznych1. Trenażery dróg oddechowych:1.1. Trenażer do ćwiczenia procedury udrożniania dróg oddechowych, osoba dorosła – 1 komplet1.2. Trenażer do ćwiczenia procedury udrożniania dróg oddechowych, dziecko – 1 komplet1.3. Trenażer do ćwiczenia procedury udrożniania dróg oddechowych, niemowlę – 1 komplet2. Trenażery iniekcji i dostępu naczyniowego:2.1. Trenażer do ćwiczenia procedury wkłuć dożylnych (naczyniowo obwodowy) – 3 komplety2.2. Trenażer do ćwiczenia procedury wkłuć doszpikowych – 1 komplet2.3. Trenażer do ćwiczenia procedury wkłuć domięśniowych – 2 komplety2.4. Trenażer do ćwiczenia procedury iniekcji śródskórnych – 2 komplety3. Trenażery cewnikowania, badania gruczołu piersiowego, konikotomii:3.1. Trenażer do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego – 1 komplet3.2. Trenażer badania gruczołu piersiowego - 2 komplety3.3. Trenażer do ćwiczenia procedury konikopunkcji i konikotomii – 1 komplet4. Fantom noworodka pielęgnacyjny – 1 komplet5. Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego – 1 komplet6. Fantom wcześniaka – 2 komplety7. Modele pielęgnacji:7.1. Model pielęgnacji stomii – 1 komplet7.2. Model pielęgnacji ran – 1 komplet7.3. Model pielęgnacji ran odleżynowych – 1 komplet7.4. Model do zakładania zgłębnika – 1 komplet8. Zaawansowany fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z modułem geriatrycznym – 1 komplet9. Zaawansowany fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej – 2 komplety10. Fantomy i trenażery ginekologiczne i położnicze:10.1. Symulator porodowy – 1 komplet10.2. Fantom położniczy – 1 komplet10.3. Symulator do badania ginekologicznego – 1 komplet10.4. Trenażer do oceny postępu porodu – 1 komplet10.5. Model macierzyński do oceny ASP – 1 komplet10.6. Model macierzyński do badania chwytami Leopolda – 1 komplet10.7. Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej – 1 komplet10.8. Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych – 2 komplety10.9. Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej – 1 kompletSzczegółowy opis zawiera załącznik nr 1C do SIWZ.

ac

Parametry techniczne20Gwarancja oraz warunki serwisowe2060

Main site

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Eu programme related

POWR.05.03.00-00-0091/17-00 z dnia 14.12.2017r.

4. Sprzęt audio-video do sali OSCE pielęgniarskiej, położniczej

Value

PLN Not specified

4. Sprzęt audio-video do sali OSCE pielęgniarskiej, położniczej Dostawa sprzętu audio-video do sali OSCE pielęgniarskiej, położniczej.Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1D do SIWZ.

ac

Parametry techniczne20Gwarancja oraz warunki serwisowe2060

Main site

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Eu programme related

POWR.05.03.00-00-0091/17-00 z dnia 14.12.2017r.

SIMILAR TENDERS

Furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Wardrobes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Furniture

Norway

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 897,738 Pound Sterling

Fume cupboards

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Library automation equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 780,000 Pound Sterling