Tender description

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Teadus- ja innovatsiooniabi ning nõustamisteenuste osutamineFrontex/OP/451/2020/ZBLepingu eesmärk on hankida teadus- ja innovatsiooniabi ning nõustamisteenuseid 3 osas:1. osa: teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eksperditeadmised ja tehnilise nõustamise tugiteenused;2. osa: teaduse ja innovatsiooni valdkonna uuringud, analüüsid ja hindamine;3. osa: teaduse ja innovatsiooni valdkonna tugi välitegevustele. Raamleping on astmeline, iga osa kohta kuni 3 töövõtjaga. Selle raamlepingu alusel osutatavate teenuste eesmärk on toetada või parandada tegevusi, mis on seotud Frontexi vastutuse ja missiooniga teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas. See leping peaks võimaldama Frontexil hankida kõrge kvaliteediga tuge ja tehnilist nõustamist avatud ja läbipaistval viisil mitmetes Frontexi teadustegevus ja innovatsiooni seisukohalt olulistes valdkondades, kasutades tõestatult kõrge kvaliteediga ja tihti lühikese tähtajaga pakutavaid eksperditeadmisi.4500000.00Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eksperditeadmised ja tehnilise nõustamise tugiteenused1a) kaugteenused: osutatakse töövõtja ruumides;b) kohapeal osutatavad asutusesisesed teenused: osutatakse Frontexi ruumides Varssavis Poolas;c) kohapeal osutatavad asutusevälised teenused: osutatakse mistahes territooriumil.Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eksperditeadmised ja tehnilise nõustamise tugiteenused, mis seisnevad Frontexile lepingu alusel teadustegevuse ja innovatsiooni teemavaldkondadega seotud teaduse ja tehnoloogia aladel kõrgekvaliteediliste professionaalsete abi- ja nõustamisteenuste osutamises eesmärgiga juhtida ja korraldada tõhusalt tema tegevust. Osutatavad teenused on orienteeritud sisule ega sisalda logistilisi ülesandeid. Need teenused pakuvad eksperditeadmisi ja tehnilist nõu muuhulgas järgmiste tegevuste toetamiseks:a) konverentsid, seminarid, koosolekud ja õpikojad;b) töörühmad ja sidusrühmade võrgustikud.700000.0024Võimalik on lepingu vaikimisi uuendamine kaheks (2) aastaks, mitte enam kui ühe (1) korra.Teaduse ja innovatsiooni valdkonna uuringud, analüüsid ja hindamine2a) kaugteenused: osutatakse töövõtja ruumides;b) kohapeal osutatavad asutusesisesed teenused: osutatakse Frontexi ruumides Varssavis Poolas;c) kohapeal osutatavad asutusevälised teenused: osutatakse mistahes territooriumil.Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna uuringud, analüüsid ja hindamised, mis seisnevad Frontexile lepingu alusel teadustegevuse ja innovatsiooni teemavaldkondadega seotud teaduse ja tehnoloogia aladel kõrgekvaliteediliste kohandatud ja süstemaatiliste uuringute, analüüside ja hinnangute, samuti metoodikate pakkumises tema tegevuse toetamiseks. Nimetatud teenused võivad hõlmata järgmist:a) teadusuuringud;b) tehnilised uuringud;c) tehnoloogilise lõhe analüüsiuuringud;d) teadus- ja innovatsiooniprojektide läbivaatamine.2400000.0024Võimalik on lepingu vaikimisi uuendamine kaheks (2) aastaks, mitte enam kui ühe (1) korra.Teaduse ja innovatsiooni valdkonna tugi välitegevustele3a) kaugteenused: osutatakse töövõtja ruumides;b) kohapeal osutatavad asutusesisesed teenused: osutatakse Frontexi ruumides Varssavis Poolas;c) kohapeal osutatavad asutusevälised teenused: osutatakse mistahes territooriumil.Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna tugi välitegevustele, mis seisneb Frontexile lepingu alusel teadustegevuse ja innovatsiooni teemavaldkondadega seotud teaduse ja tehnoloogia aladel kõrgekvaliteedilise professionaalse tehnilise abi osutamises tema projektide läbiviimisel eesmärgiga valida, katsetada, valideerida ja luua uusi tehnoloogilisi lahendusi operatsioonide (või operatsioonidele lähedastes) keskkondades. Nende teenuste oluline komponent on tehnilised tegevused välitingimustes ja kohapealsete eksperditeadmiste pakkumine. Nimetatud teenused võivad hõlmata järgmist:a) katseprojektide toetamine;b) tehnoloogia näidisprojektide toetamine;c) tehnilise abi projektide toetamine;d) tehnoloogiliste süsteemide operatiivtulemuslikkuse hindamismetoodikate väljatöötamine ja juurutamine.1400000.0024Võimalik on lepingu vaikimisi uuendamine kaheks (2) aastaks, mitte enam kui ühe (1) korra.nagu kirjeldatud lisas 01 Tehniline kirjeldus.Nagu kirjeldatud hankedokumentides.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Nagu pakkumuskutses kirjeldatud.Avamisel võib osaleda maksimaalselt üks esindaja iga pakkuja kohta.ÜldkohusRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euKahe kuu jooksul hageja teavitamisest, või kui teavitamist ei toimu, päevast, mil asjast teada saadi.2020-07-21PoolaVarssaviLepingu eesmärk on hankida teadus- ja innovatsiooniabi ning nõustamisteenuseid 3 osas:1. osa: teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eksperditeadmised ja tehnilise nõustamise tugiteenused;2. osa: teaduse ja innovatsiooni valdkonna uuringud, analüüsid ja hindamine;3. osa: teaduse ja innovatsiooni valdkonna tugi välitegevustele. Raamleping on astmeline, iga osa kohta kuni 3 töövõtjaga. Selle raamlepingu alusel osutatavate teenuste eesmärk on toetada või parandada tegevusi, mis on seotud Frontexi vastutuse ja missiooniga teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas. See leping peaks võimaldama Frontexil hankida kõrge kvaliteediga tuge ja tehnilist nõustamist avatud ja läbipaistval viisil mitmetes Frontexi teadustegevus ja innovatsiooni seisukohalt olulistes valdkondades, kasutades tõestatult kõrge kvaliteediga ja tihti lühikese tähtajaga pakutavaid eksperditeadmisi.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Lepingu täitmise tingimused
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.
Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
jah
Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
nagu kirjeldatud lisas 01 Tehniline kirjeldus.

Hankemenetlus

Pakkumuste avamise tingimused

2020-09-02

11:00

Nagu pakkumuskutses kirjeldatud.

Avamisel võib osaleda maksimaalselt üks esindaja iga pakkuja kohta.

Konkursi liik
Open
Kuupäev
2020-08-31
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Kohalik aeg
11:00

Lisateave

See on korduv hange
ei
Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Kahe kuu jooksul hageja teavitamisest, või kui teavitamist ei toimu, päevast, mil asjast teada saadi.
Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

25 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Poola, Varssavi

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eksperditeadmised ja tehnilise nõustamise tugiteenused

Value

EUR 700,000

Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eksperditeadmised ja tehnilise nõustamise tugiteenused

Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna eksperditeadmised ja tehnilise nõustamise tugiteenused, mis seisnevad Frontexile lepingu alusel teadustegevuse ja innovatsiooni teemavaldkondadega seotud teaduse ja tehnoloogia aladel kõrgekvaliteediliste professionaalsete abi- ja nõustamisteenuste osutamises eesmärgiga juhtida ja korraldada tõhusalt tema tegevust. Osutatavad teenused on orienteeritud sisule ega sisalda logistilisi ülesandeid. Need teenused pakuvad eksperditeadmisi ja tehnilist nõu muuhulgas järgmiste tegevuste toetamiseks:

a) konverentsid, seminarid, koosolekud ja õpikojad;

b) töörühmad ja sidusrühmade võrgustikud.

Main site or place of performance

a) kaugteenused: osutatakse töövõtja ruumides;

b) kohapeal osutatavad asutusesisesed teenused: osutatakse Frontexi ruumides Varssavis Poolas;

c) kohapeal osutatavad asutusevälised teenused: osutatakse mistahes territooriumil.

Description of renewals

Võimalik on lepingu vaikimisi uuendamine kaheks (2) aastaks, mitte enam kui ühe (1) korra.

Teaduse ja innovatsiooni valdkonna uuringud, analüüsid ja hindamine

Value

EUR 2.4 million

Teaduse ja innovatsiooni valdkonna uuringud, analüüsid ja hindamine

Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna uuringud, analüüsid ja hindamised, mis seisnevad Frontexile lepingu alusel teadustegevuse ja innovatsiooni teemavaldkondadega seotud teaduse ja tehnoloogia aladel kõrgekvaliteediliste kohandatud ja süstemaatiliste uuringute, analüüside ja hinnangute, samuti metoodikate pakkumises tema tegevuse toetamiseks. Nimetatud teenused võivad hõlmata järgmist:

a) teadusuuringud;

b) tehnilised uuringud;

c) tehnoloogilise lõhe analüüsiuuringud;

d) teadus- ja innovatsiooniprojektide läbivaatamine.

Main site or place of performance

a) kaugteenused: osutatakse töövõtja ruumides;

b) kohapeal osutatavad asutusesisesed teenused: osutatakse Frontexi ruumides Varssavis Poolas;

c) kohapeal osutatavad asutusevälised teenused: osutatakse mistahes territooriumil.

Description of renewals

Võimalik on lepingu vaikimisi uuendamine kaheks (2) aastaks, mitte enam kui ühe (1) korra.

Teaduse ja innovatsiooni valdkonna tugi välitegevustele

Value

EUR 1.4 million

Teaduse ja innovatsiooni valdkonna tugi välitegevustele

Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna tugi välitegevustele, mis seisneb Frontexile lepingu alusel teadustegevuse ja innovatsiooni teemavaldkondadega seotud teaduse ja tehnoloogia aladel kõrgekvaliteedilise professionaalse tehnilise abi osutamises tema projektide läbiviimisel eesmärgiga valida, katsetada, valideerida ja luua uusi tehnoloogilisi lahendusi operatsioonide (või operatsioonidele lähedastes) keskkondades. Nende teenuste oluline komponent on tehnilised tegevused välitingimustes ja kohapealsete eksperditeadmiste pakkumine. Nimetatud teenused võivad hõlmata järgmist:

a) katseprojektide toetamine;

b) tehnoloogia näidisprojektide toetamine;

c) tehnilise abi projektide toetamine;

d) tehnoloogiliste süsteemide operatiivtulemuslikkuse hindamismetoodikate väljatöötamine ja juurutamine.

Main site or place of performance

a) kaugteenused: osutatakse töövõtja ruumides;

b) kohapeal osutatavad asutusesisesed teenused: osutatakse Frontexi ruumides Varssavis Poolas;

c) kohapeal osutatavad asutusevälised teenused: osutatakse mistahes territooriumil.

Description of renewals

Võimalik on lepingu vaikimisi uuendamine kaheks (2) aastaks, mitte enam kui ühe (1) korra.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Cork - Research services

Ireland

Value: 215,000 Euro

Belgium : Brussels - Study on Control and Enforcement Rules for geographical indication (GI) protection for non-agricultural products in the EU

Belgium

Value: 220,000 Euro