This tender in no longer available.

Tender description

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН)Praça Europa 1, Cais do SodréLisbon1249-289Catherine Menier+351 [email protected]+351 210193502www.emcdda.europa.euЕвропейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН)Praça Europa 1, Cais do SodréLisbon1249-289Catherine Menier+351 [email protected]+351 210193502www.emcdda.europa.euhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6637https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6637Наркотици и наркоманииУслуги за обслужване на столова и за кафетерия за ЕЦМНН и ЕАМБCT.20.ADM.0052.2.0Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се сключат два договора за концесия с избран доставчик на услуги, като един да бъде подписан между ЕЦМНН и избрания доставчик на услуги, обхващащ предоставянето на услуги по обслужване на столова в сграда Palacete, както и услуги с колички за помещенията на ЕЦМНН (обособена позиция 1), и втори договор за концесия, който да бъде подписан между ЕАМБ и избрания доставчик на услуги, обхващащ предоставянето на услуги за кафетерия в помещенията на ЕАМБ (обособена позиция 2). Заинтересованите дружества трябва да кандидатстват за двете обособени позиции.Предоставяне на услуги за обслужване на столова за ЕЦМНН и ЕАМБ1Сграда Palacete и ЕЦМНН — Praça Europa.Предоставяне на услуги по обслужване на столова за ЕЦМНН, ЕАМБ и други наематели/посетители в сградата Palacete, както и услуги с колички за сградата на ЕЦМНН. Услугата, която ще се предоставя в сградата Palacete, е осигуряването на обеди, приготвени в пълно съответствие с приложимите национални правила и законодателството за хигиената, като се използват висококачествени продукти.48Договорите за концесия ще бъдат възложени първоначално за период от 12 месеца, с възможно подновяване до три пъти, като всяко подновяване ще бъде с максимален срок от 12 месеца.Предоставяне на услуги за кафетерия за ЕАМБ и ЕЦМНН2EMSA — Praça Europa.Услугите, които трябва да бъдат предоставени, са услуги за кафетерия за служителите на ЕАМБ, както и за посетители/гости в сградата на ЕАМБ.48Договорите за концесия ще бъдат възложени първоначално за период от 12 месеца, с възможно подновяване до три пъти, като всяко подновяване ще бъде с максимален срок от 12 месеца.Кандидатите трябва да имат правните и нормативните възможности за изпълнение на професионалната дейности, необходима за изпълнение на поръчката.Кандидатът трябва да бъде регистриран в съответния професионален или търговски регистър.Кандидатът трябва да притежава специално разрешително, доказващо, че е упълномощен да изпълнява поръчката в своята държава на регистрация.2020-08-2512:0092020-09-0415:00Сградата на ЕЦМНН.Според тръжната документация.Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euСрокът за подаване на жалби е в рамките на два месеца от известието за невъзлагане.2020-07-07ПopтyгaлияЛисабонЦелта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се сключат два договора за концесия с избран доставчик на услуги, като един да бъде подписан между ЕЦМНН и избрания доставчик на услуги, обхващащ предоставянето на услуги по обслужване на столова в сграда Palacete, както и услуги с колички за помещенията на ЕЦМНН (обособена позиция 1), и втори договор за концесия, който да бъде подписан между ЕАМБ и избрания доставчик на услуги, обхващащ предоставянето на услуги за кафетерия в помещенията на ЕАМБ (обособена позиция 2). Заинтересованите дружества трябва да кандидатстват за двете обособени позиции.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Списък и кратко описание на условията

Кандидатите трябва да имат правните и нормативните възможности за изпълнение на професионалната дейности, необходима за изпълнение на поръчката.

Кандидатът трябва да бъде регистриран в съответния професионален или търговски регистър.

Кандидатът трябва да притежава специално разрешително, доказващо, че е упълномощен да изпълнява поръчката в своята държава на регистрация.Процедура

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-25
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV
Условия за отваряне на офертите

2020-09-04

15:00

Сградата на ЕЦМНН.

Според тръжната документация.

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
12:00

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Срокът за подаване на жалби е в рамките на два месеца от известието за невъзлагане.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-07

Bidding information

Bidding deadline

25 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Collection of National Key Enforcement Judgments related to IPR

Spain

Value: 357,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

North Macedonia : Skopje - Road transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Hamar - Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Operation and Maintenance of the European Hrs Availability System (E-HRS-AS)

Belgium

Value: 400,000 Euro