This tender in no longer available.

Tender description

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)Praça Europa 1, Cais do SodréLisbon1249-289Catherine Menier+351 [email protected]+351 210193502www.emcdda.europa.euEuropejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)Praça Europa 1, Cais do SodréLisbon1249-289Catherine Menier+351 [email protected]+351 210193502www.emcdda.europa.euhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6637https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6637Narkotyki i narkomaniaUsługi prowadzenia stołówki i bufetu dla EMCDDA i EMSACT.20.ADM.0052.2.0Celem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie z wybranym usługodawcą dwóch umów koncesji, z których jedna zostanie podpisana między EMCDDA a wybranym usługodawcą i obejmować będzie usługi prowadzenia stołówki w budynku Palacete i o obsługę wózka w siedzibie EMCDDA (część 1), a druga zostanie podpisana między EMSA a wybranym usługodawcą i obejmować będzie usługi prowadzenia bufetu w siedzibie EMSA (część 2). Zainteresowane przedsiębiorstwa muszą złożyć wniosek na obie części.Usługi prowadzenia stołówki dla EMCDDA i EMSA1Budynek Palacete i EMCDDA — Praça Europa.Świadczenie usług prowadzenia stołówki na rzecz EMCDDA, EMSA oraz innych najemców/gości w budynku Palacete, a także obsługę wózka w budynku EMCDDA. Usługi świadczone w budynku Palacete obejmują dostawę obiadów, przygotowanych w pełnej zgodności z obowiązującymi krajowymi regulaminami i przepisami dotyczącymi higieny, z zastosowaniem produktów wysokiej jakości.48Umowy koncesji zostaną zawarte początkowo na okres 12 miesięcy, z możliwością maksymalnie trzykrotnego wznowienia, każdorazowo na maksymalnie 12 miesięcy.Usługi prowadzenia bufetu dla EMSA i EMCDDA2EMSA — Praça Europa.Świadczone usługi obejmują usługi prowadzenia bufetu dla pracowników EMSA i EMCDDA oraz osób odwiedzających/gości w budynku EMSA.48Umowy koncesji zostaną zawarte początkowo na okres 12 miesięcy, z możliwością maksymalnie trzykrotnego wznowienia, każdorazowo na maksymalnie 12 miesięcy.Kandydaci muszą posiadać zdolność prawną i regulacyjną umożliwiającą prowadzenie działalności niezbędnej do wykonania zamówienia.Kandydat musi być wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego.Kandydat musi posiadać dowód potwierdzający uprawnienie do wykonywania zamówienia w kraju jego siedziby.2020-08-2512:0092020-09-0415:00budynek EMCDDA.zgodnie z dokumentacją przetargową.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.eutermin składania odwołań wynosi dwa miesiące od powiadomienia o nieudzieleniu zamówienia.2020-07-07PortugaliaLizbonaCelem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie z wybranym usługodawcą dwóch umów koncesji, z których jedna zostanie podpisana między EMCDDA a wybranym usługodawcą i obejmować będzie usługi prowadzenia stołówki w budynku Palacete i o obsługę wózka w siedzibie EMCDDA (część 1), a druga zostanie podpisana między EMSA a wybranym usługodawcą i obejmować będzie usługi prowadzenia bufetu w siedzibie EMSA (część 2). Zainteresowane przedsiębiorstwa muszą złożyć wniosek na obie części.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków

Kandydaci muszą posiadać zdolność prawną i regulacyjną umożliwiającą prowadzenie działalności niezbędnej do wykonania zamówienia.

Kandydat musi być wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego.

Kandydat musi posiadać dowód potwierdzający uprawnienie do wykonywania zamówienia w kraju jego siedziby.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-25
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV
Warunki otwarcia ofert

2020-09-04

15:00

budynek EMCDDA.

zgodnie z dokumentacją przetargową.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
termin składania odwołań wynosi dwa miesiące od powiadomienia o nieudzieleniu zamówienia.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-07

Bidding information

Bidding deadline

25 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone