This tender in no longer available.

Tender description

Udbud på levering af materialer til tandregulering til Fredericia Kommune.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2018-03-12

12:00

Tidspunkt
12:00
Dato
2018-03-12
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja

Supplerende oplysninger

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-02-05
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

+45 33307799

http://www.klfu.dk

Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

+45 41715100

http://www.kfst.dk

Main CPV code 33138000

Bidding information

Bidding deadline

12 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

DKK 2.0 million

Locations

Danmark, Fredericia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 2.0 million

Fredericia Kommune, herunder Tandregulering Lillebælt I/S, ønsker at udbyde området materialer til tandregulering, jf. udbudsbetingelserne pkt. 5.

Aftalen udbydes som en obligatorisk eneleverandørrammeaftale på ét område.

Start

2018-05-01

Description of renewals

Fredericia Kommune har mulighed for at forlænge aftalen med yderligere 2 gange med 12 måneder af gangen.

End

2020-04-30

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Railway equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Tipper trucks

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone