Tender description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych zawartych w Pakietach od nr 1 do nr 24 odpowiadających opisom umieszczonym w załączniku nr 2 specyfikacji.Procedura

Notice number in the OJ S
2017/S 245-511537
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

— przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587700

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-30
Informacje dodatkowe

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 (Pakiety)

3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 (Formularz cenowy)

4) JEDZ

Wadium.

Pakiet nr 1 4 000,00 PLN

Pakiet nr 2 10 000,00 PLN

Pakiet nr 3 13 000,00 PLN

Pakiet nr 4 300,00 PLN

Pakiet nr 5 20 000,00 PLN

Pakiet nr 6 3 300,00 PLN

Pakiet nr 7 700,00 PLN

Pakiet nr 8 600,00 PLN

Pakiet nr 9 9 500,00 PLN

Pakiet nr 10 600,00 PLN

Pakiet nr 11 150,00 PLN

Pakiet nr 12 2 000,00 PLN

Pakiet nr 13 21 000,00 PLN

Pakiet nr 14 6 900,00 PLN

Pakiet nr 15 11 900,00 PLN

Pakiet nr 16 1 200,00 PLN

Pakiet nr 17 1 200,00 PLN

Pakiet nr 18 10 300,00 PLN

Pakiet nr 19 400,00 PLN

Pakiet nr 20 8 700,00 PLN

Pakiet nr 21 1 200,00 PLN

Pakiet nr 22 800,00 PLN

Pakiet nr 23 800,00 PLN

Pakiet nr 24 4 700,00 PLN

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu art. 24 aa.

Czas związania oferta 60 dni.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587700

+48 224587700

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.3 million

Locations

Polska, Zabrze

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Klej chirurgiczny

Value

PLN Not specified

Klej chirurgiczny

Syntetyczne kleje chirurgiczne kleje fibrynowe, matryce hemostatyczne 6 pozycji szczegółowo opisane w specyfikacji.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Leki

Value

PLN Not specified

Leki

Produkty lecznicze, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i wyroby medyczne 159 pozycji szczegółowo opisane w specyfikacji.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Leki

Value

PLN Not specified

Leki

Produkty lecznicze, żywnośći specjalnego przeznaczenia medycznego i wyroby medyczne 27 pozycji szczegółowo opisane w specyfikacji.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Preparaty antybakteryjne

Value

PLN Not specified

Preparaty antybakteryjne

Preparaty antybakteryjne 6 pozycji szczegółowo opisanych w specyfikacji.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Przyrząd jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania,

Value

PLN Not specified

Przyrząd jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania,

Przyrząd jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania, 35op.a 400.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Preparat radiofarmaceutyczny

Value

PLN Not specified

Preparat radiofarmaceutyczny

Technetium (99MTC) Macrosalbum zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 0,00175 g x 5 10 op.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Iloprost

Value

PLN Not specified

Iloprost

Iloprost - program lekowy TNP zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia roztwór do nebulizacji 10 mcg / ml x 30 650op.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Epoprostenolum

Value

PLN Not specified

Epoprostenolum

Epoprostenolum - program lekowy TNP zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia proszek do sporządzania roztworu do infuzji 0,5 mg x 1 100 op.

Epoprostenolum - program lekowy TNP zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1,5 mg x 1 900 op.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Meropenem

Value

PLN Not specified

Meropenem

Meropenem - rejestracja u dzieci od 3 m-ca życia, trwałość roztworu powyżej 1 godziny. Wymagamy leku posiadajacego wpis w CHPL potwierdzajacy trwałość leku do 3 godzin w temperaturze pokojowej.

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g x 10 600 op.

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg x 10 320 op.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Niejonowy monomeryczny środek kontrastowy

Value

PLN Not specified

Niejonowy monomeryczny środek kontrastowy

Niejonowy monomeryczny środek kontrastowy roztwór do wstrzyknięć i do stosowania doustnego minimalne stężenie-350 mg jodu / ml litr 160 l.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Niejonowy monomeryczny środek kontrastowy

Value

PLN Not specified

Niejonowy monomeryczny środek kontrastowy

Niejonowy monomeryczny środek kontrastowy roztwór do wstrzyknięć i do stosowania doustnego minimalne stężenie-300 mg jodu / ml litr 1650 l.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Isoflurane Sevoflurane

Value

PLN Not specified

Isoflurane Sevoflurane

Isoflurane, Sevoflurane, płyn wziewny - 250 ml 386 op.

10 parowników dzierżawa 30 m-cy

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Iodixanol

Value

PLN Not specified

Iodixanol

Iodixanol roztwór do wstrzykiwań 320 mg I/ml-50 ml x 10 150.

Iodixanol roztwór do wstrzykiwań 320 mg I/ml-100 ml x 10 320.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Gadobutrolum

Value

PLN Not specified

Gadobutrolum

IGadobutrolum - stężenie 1 mmol/ ml Zamawiający wymaga dostarczenia leku w pojemności 7,5 ml (fiolka i ampułkostrzykawka) i 15 ml (fiolka). roztwór do wstrzykiwań 0,60472 g / ml 1 ml 3 675 mll.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Potassium chloride

Value

PLN Not specified

Potassium chloride

Potassium chloride kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 600 mg x 100 1 400 op.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Jałowy żel z lignokainą

Value

PLN Not specified

Jałowy żel z lignokainą

Jałowy żel z lignokainą do stosowania przy zakładaniu cewników urologicznych oraz przy intubacji żel 2 %- min. 8,5 g lub min.11 ml x 25 432 op.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

Jałowy żel z lignokainą

Value

PLN Not specified

Jałowy żel z lignokainą

Żelatyna w postaci zmodyfikowanej, płynnej roztwór do infuzji 3 %- 4 % - 500 ml x 1 9500 op.

Main site or place of performance

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9.

41-800 Zabrze

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Runwell - Wheelchair seats

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 399,000 Pound Sterling

Ireland : Athlone - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Optician services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified