Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych, programy lekowe, chemioterapia (produkty lecznicze), do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy (uwaga: dla produktów do żywienia dojelitowego termin ważności nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu). 3. W programach lekowych i chemioterapii dopuszcza się tylko leki umieszczone na listach refundacyjnych NFZ(cena leku nie może przekroczyć limitu finansowania ustalonego przez NFZ). 4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamówienia pisemne przesyłane faksem z Apteki Szpitalnej. 6. Termin realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Zamówienia pilne -max 24h.
Main CPV code 33600000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

36 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 1 Cabozatinibum 40 mg tabletka 7202 Cabozatinibum 20 mg tabletka 720

Additional informantion

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 28 500,00

Main site

Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, POLSKA.

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 1 Dimethylis fumaras 120 mg kapsułka 2 8002 Dimethylis fumaras 240 mg kapsułka 168 000

Additional informantion

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 287 900,00 PLN

Main site

Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, POLSKA.

Pakiet 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 Arsenicum trioxidum 1mg/ml amp. 10 ml 300

Additional informantion

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 700,00 PLN

Main site

Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, POLSKA.

Pakiet nr 4

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 Enzalutamidum 40 mg kapsułka 8 064

Additional informantion

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 700,00 PLN

Main site

Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, POLSKA.

Pakiet nr 5

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 5 Darbepoetinum alfa 500mcg/ml wstrzykiwacz 500

Additional informantion

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN

Main site

Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, POLSKA.

Pakiet nr 6

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 6 Teriflunomidum 14 mg tabletka 5 600

Additional informantion

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 400,00 PLN

Main site

Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Medical breathing devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Medicinal products for acid related disorders

Malta

Value: Not specified

Flowmeters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Antivirals for systemic use

Malta

Value: Not specified

Insulin

Malta

Value: Not specified