This tender in no longer available.

Tender description

De gemeente Zwolle is voornemens om een ontwikkel- en realisatieovereenkomst te sluiten met één Marktpartij dan wel één combinatie van Marktpartijen voor de verkoop van de gronden, de ontwikkeling en de daadwerkelijke realisatie van commerciële voorzieningen (bouwplicht), ruimte voor niet-commerciële voorzieningen en woningbouw, en voor de realisatie van de parkeerplaatsen en de openbare ruimte. Met als uitgangspunt een dusdanige uitbreiding waardoor het één geheel vormt met het bestaande winkelcentrum.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie selectieleidraad. In de inschrijvingsfase zullen hieraan ook nadere voorwaarden worden gesteld.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Inschrijver, Derden en Onderaannemers dienen ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land waar het is gevestigd. (Het register dient de actuele situatie weer te geven en o.a. de ondertekeningsbevoegdheid kan op basis van het register worden geverifieerd).

Door het ondertekenen van de UEA (Eigen Verklaring), geeft u aan dat u voldoet aan het gestelde ten aanzien van de beroepsbevoegdheid in dit aanbestedingsdocument.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Datum
2018-07-09
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-07-20
Type procedure
ja
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Arrondissement Overijssel

Zwolle

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-08 Main CPV code 70112000

Bidding information

Bidding deadline

9 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Zwolle

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De gemeente Zwolle is voornemens om een ontwikkel- en realisatieovereenkomst te sluiten met één Marktpartij dan wel één combinatie van Marktpartijen voor de verkoop van de gronden, de ontwikkeling en de daadwerkelijke realisatie (met bouwplicht) van winkelruimte, ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en woningbouw, en voor de realisatie van de parkeerplaatsen en de openbare ruimte. Met als uitgangspunt een dusdanige uitbreiding waardoor het één geheel vormt met het bestaande winkelcentrum.

De locatie is gelegen in het hart van de wijk Stadshagen tussen het bestaande Winkelcentrum en de weg De Duiker. Het bestaande winkelcentrum is opgeleverd in 2004 en omvat 35 winkelunits (circa 11.500 m2 bvo) met een sterke focus op de branche ‘levensmiddelen’ en 335 appartementen, deels in de sociale verhuur. Het winkelcentrum heeft voornamelijk een functie voor de wijk. Deels is er toeloop vanuit andere wijken en dorpen in de omgeving. Aangezien de wijk Stadshagen fors gaat groeien (van 24.000 inwoners nu naar ruim 30.000 inwoners rond 2028) is uitbreiding gewenst.

De opdracht waar deze aanbesteding (concurrentiegerichte dialoog) betrekking op heeft betreft: het ontwerpen en realiseren en afzetten van winkelruimte, ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en woningbouw, en voor de realisatie van de parkeerplaatsen en de openbare ruimte. De gemeente zoekt voor dit programma een Marktpartij die voor eigen rekening en risico samen met afnemers/huurders en met of als opdrachtgever van ontwerpende partijen als architecten en adviseurs deze opgave binnen de gestelde kaders en de ambities kan uitvoeren.

Envisaged number of candidates

5

End

2023-01-01

Start

2019-04-19

Main site or place of performance

Zwolle.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Ireland

Value: 50.0 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 billion Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Real estate services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Edinburgh - Housing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Blackpool - Entertainment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Tower Hamlets - Development services of real estate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Eastleigh - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling