This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionSPA2, 07/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3894Проучване на финансирането на веригата за доставкиFISMA/2018/043/CКато част от междинния преглед на Плана за действия на Съюза на капиталовите пазари (CMU), Комисията търси да получи подробен анализ на пазара за финансиране на веригата за доставки (SCF) и приложимата регулаторна среда на нивото на ЕС и държавите-членки, като идентифицира пречките пред растежа на SCF и трансграничното развитие и потенциалните начини за тяхното преодоляване, както и най-добрите практики, които могат да бъдат възпроизведени.400000.00Вж. документите за обществената поръчка.Задачите, които трябва да се извършат, са:(i) предоставяне на изчерпателна картина на пазара за финансиране на веригата за доставки по отношение на данни, развитие, модели на финансиране и основни участници на пазара, както и разбиране как най-новите иновации на FinTech могат да са в полза на пазара;(ii) предоставяне на подробно разбиране на приложимата регулаторна среда за финансиране на веригата за доставки на нивото на ЕС и държавите-членки, включително аспекти за защита на инвеститора;(iii) откриване и оценка на регулаторните и пазарни пречки пред растежа и трансграничното развитие на пазара за финансиране на веригата за доставки и потенциални начини за преодоляването им;(iv) създаване на регистър с най-добри практики за финансиране на веригата за доставки, в частност във връзка с трансграничните дейности.Качество и уместност на предложената методология80Организация на работата10Мерки за контрол на качеството1030400000.0010Вж. документите за обществената поръчка.Вж. документите за обществената поръчка.Вж. документите за обществената поръчка.2018-09-2792018-10-0414:00Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 4.10.2018 г. — Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, № 2 – 1000 Bruxelles, Белгия.На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: [email protected] Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.Общ съд на Съда на Европейския съюзRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925 Luxembourg+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/В рамките на два месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.2018-07-26БeлгияБрюкселКато част от междинния преглед на Плана за действия на Съюза на капиталовите пазари (CMU), Комисията търси да получи подробен анализ на пазара за финансиране на веригата за доставки (SCF) и приложимата регулаторна среда на нивото на ЕС и държавите-членки, като идентифицира пречките пред растежа на SCF и трансграничното развитие и потенциалните начини за тяхното преодоляване, както и най-добрите практики, които могат да бъдат възпроизведени.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката
Вж. документите за обществената поръчка.
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Списък и кратко описание на условията
Вж. документите за обществената поръчка.
Selection criteria as stated in the procurement documents
да

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-10-04

14:00

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 4.10.2018 г. — Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, № 2 – 1000 Bruxelles, Белгия.

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: [email protected] Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Дата
2018-09-27
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-07-26
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Съда на Европейския съюз

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925 Luxembourg

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Precise information on deadline(s) for review procedures
В рамките на два месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 400,000

Locations

Бeлгия, Брюксел

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 400,000

Задачите, които трябва да се извършат, са:(i) предоставяне на изчерпателна картина на пазара за финансиране на веригата за доставки по отношение на данни, развитие, модели на финансиране и основни участници на пазара, както и разбиране как най-новите иновации на FinTech могат да са в полза на пазара;(ii) предоставяне на подробно разбиране на приложимата регулаторна среда за финансиране на веригата за доставки на нивото на ЕС и държавите-членки, включително аспекти за защита на инвеститора;(iii) откриване и оценка на регулаторните и пазарни пречки пред растежа и трансграничното развитие на пазара за финансиране на веригата за доставки и потенциални начини за преодоляването им;(iv) създаване на регистър с най-добри практики за финансиране на веригата за доставки, в частност във връзка с трансграничните дейности.

Main site or place of performance

Вж. документите за обществената поръчка.

Additional information

Вж. документите за обществената поръчка.

Award criteria

Качество и уместност на предложената методология80Организация на работата10Мерки за контрол на качеството1030

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Media Analysis Services for the European Commission

Belgium

Value: 13.0 million Euro

Belgium : Brussels - Framework Contract to Support the European Platform Tackling Undeclared Work

Belgium

Value: 5.6 million Euro

United Kingdom : Liverpool - Printing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Market and economic research; polling and statistics

Norway

Value: Not specified

Belgium : Geel - Security Consulting Services

Belgium

Value: 180,000 Euro

Norway : Oslo - Guard services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone