Tender description

Европейска комисияRue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037Brussels1049agri-evaluation@ec.europa.euhttp://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914Земеделие и развитие на селските райониПроучване на изпълнението на проверките за съответствие в сектора за зехтин в Европейския съюзAGRI-2018-EVAL-02Проучване на изпълнението на проверките за съответствие в сектора за зехтин в Европейския съюз300000.00Доставката обикновено ще бъде до местоположението на изпълнителя.Възлагащият орган цели да сключи договор с един изпълнител, за да извърши проучване за изпълнението на проверките за съответствие в сектора за зехтин в Европейския съюз.300000.0010Бюджетни кредити за административни разходи на ЕСПрогнозната обща стойност на поръчката, посочена в раздели II.1.5 и II.2.6 на настоящото обявление, ще се счита за максимална стойност. В резултат на това офертите, които я превишават, ще бъдат отхвърлени. Цените трябва да включват всичко: Европейската комисия няма да заплати никакви допълнителни разходи, произтичащи от изпълнението на поръчката.Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.32018-10-0312:0092018-10-0510:30DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, БЕЛГИЯНай-много 2-ма надлежно упълномощени представители на оферент могат да присъстват на отварянето (за доказване на самоличността трябва да се представи паспорт или лична карта). Ако оферентите желаят да присъстват, те трябва да информират отдела за оценка C.4 на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ по електронна поща, не по-късно от 1 седмица преди датата на отваряне, до лицата за контакт, посочени в точка I.1.Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръбния период.Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1generalcourt.registry@curia.europa.euhttp://www.curia.europa.eu/Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.32018-08-06БeлгияБрюксел

Bidding deadline

3 Oct 2018
Remaining: 46 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

Бeлгия, Брюксел

LOTS

Lot

Value

EUR 300,000

Lot Възлагащият орган цели да сключи договор с един изпълнител, за да извърши проучване за изпълнението на проверките за съответствие в сектора за зехтин в Европейския съюз.

Main site

Доставката обикновено ще бъде до местоположението на изпълнителя.

Eu programme related

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

Additional informantion

Прогнозната обща стойност на поръчката, посочена в раздели II.1.5 и II.2.6 на настоящото обявление, ще се счита за максимална стойност. В резултат на това офертите, които я превишават, ще бъдат отхвърлени. Цените трябва да включват всичко: Европейската комисия няма да заплати никакви допълнителни разходи, произтичащи от изпълнението на поръчката.

SIMILAR TENDERS

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Malta

Value: Not specified

Study on the implementation of conformity checks in the olive oil sector throughout the European Union

Belgium

Value: 300,000 Euro

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GI) and traditional specialities guaranteed (TSG)

Belgium

Value: 400,000 Euro

Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.6 million Pound Sterling

Forestry management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Study on the Civil Dialogue Groups for the CAP – Analysis of the EU Policy Making

Belgium

Value: 450,000 Euro