Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych, haków automatycznych i kontenerów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ – Arkusz Asortymentowo – Ilościowo- Cenowy oraz wymagania graniczne w załączniku nr 2,3,4 do niniejszej SIWZ.

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Main CPV code 33162200

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 888,591

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Narzędzia chirurgiczne

Value

PLN Not specified

Narzędzia chirurgiczne Zgodnie z załącznikiem nr 1,2 do SIWZ.

Cost criterion

Cena
50

Quality criterion

Parametr precyzyności
30

Yes

RPDS.06.02.00-02-0083/16.

Haki automatyczne

Value

PLN Not specified

Haki automatyczne Zgodnie z załącznikiem nr 1,3 do SIWZ.

Cost criterion

Cena
90

Quality criterion

Termin dostawy
10

Yes

RPDS.06.02.00-02-0083/16.

Kontenery

Value

PLN Not specified

Kontenery Zgodnie z załącznikiem nr 1,4 do SIWZ.

Cost criterion

Cena
60

Quality criterion

Parametry techniczne
30

Yes

RPDS.06.02.00-02-0083/16.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Workwear accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Oxygen-therapy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical consumables

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone