Tender description

Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Tutkimus- ja innovointituen ja neuvonantopalveluiden toimittaminenFrontex/OP/451/2020/ZBSopimuksen tavoitteena on hankkia tutkimus- ja innovointitukea ja neuvonantopalveluja seuraavissa 3 erässä:erä 1: tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut,erä 2: tutkimusta ja innovointia koskevat selvitykset, analyysit ja arvioinnit,erä 3: tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten. Kyseessä on peräkkäisjärjestelmän mukainen puitesopimus, jonka jokaisessa erässä on enintään 3 sopimusosapuolta. Tämän puitesopimuksen yhteydessä tarjottujen palvelujen tarkoituksena on tukea tai parantaa Frontexin vastuisiin ja tehtäviin liittyviä toimia tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Tämän sopimuksen avulla Frontex voi tilata korkealaatuista tukea ja teknistä neuvontaa avoimella ja läpinäkyvällä tavalla useilla Frontexin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta merkityksellisillä alueilla sellaisten palveluiden avulla, joilla on todistettu korkealaatuinen asiantuntemus, usein lyhyillä määräajoilla.4500000.00Tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut1a) etäpalvelut: suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa,b) paikan päällä suoritettavat sisäiset palvelut: suoritetaan Frontexin toimitiloissa Varsovassa (Puola),c) paikan päällä suoritettavat ulkoiset palvelut: suoritetaan millä tahansa alueella.Tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut, jotka koostuvat sopimuspalveluista, joilla tarjotaan korkealaatuista ammattitaitoista tukea ja neuvoja Frontexille sen toiminnan tehokasta ja tuloksellista johtamista ja sen toimien toteuttamista varten tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Toimitettavat palvelut painottuvat sisältöön eivätkä sisällä logistisia tehtäviä. Näillä palveluilla toimitetaan asiantuntemusta ja teknistä tukea muun muassa seuraavia varten:a) konferenssit, seminaarit, kokoukset ja työpajat,b) työryhmät ja sidosryhmien verkostot.700000.0024sopimus voidaan uusia enintään 1 kerran 2 vuoden ajaksi ilman erillistä sopimusta.Tutkimusta ja innovointia koskevat selvitykset, analyysit ja arvioinnit2a) etäpalvelut: suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa,b) paikan päällä suoritettavat sisäiset palvelut: suoritetaan Frontexin toimitiloissa Varsovassa (Puola),c) paikan päällä suoritettavat ulkoiset palvelut: suoritetaan millä tahansa alueella.Tutkimus- ja innovaatiotutkimukset, -analyysit ja -arvioinnit, jotka koostuvat sopimuspalveluista korkealaatuisten räätälöityjen ja systemaattisten tutkimusten, analyysien, arviointien ja menetelmien toimittamiseksi Frontexille sen toiminnan tukemista varten tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Nämä palvelut voivat sisältääa) tutkimukset,b) tekniset tutkimukset,c) teknologisen kuilun analyysit,d) tutkimus- ja innovointihankkeiden tarkastelu.2400000.0024sopimus voidaan uusia enintään 1 kerran 2 vuoden ajaksi ilman erillistä sopimusta.Tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten3a) etäpalvelut: suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa,b) paikan päällä suoritettavat sisäiset palvelut: suoritetaan Frontexin toimitiloissa Varsovassa (Puola),c) paikan päällä suoritettavat ulkoiset palvelut: suoritetaan millä tahansa alueella.Tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten, joka koostuu sopimuspalveluista korkealaatuisen ammattitaitoisen teknisen tuen toimittamiseksi Frontexille sen hankkeiden toteuttamiseksi. Hankkeiden tarkoituksena on valita, testata, validoida ja luoda uusia teknologisia ratkaisuja käyttöympäristössä (tai melkein) tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Tekniset toimet kentällä: käytännön kokemuksen tarjoaminen on merkittävä osa näitä palveluja. Nämä palvelut voivat sisältääa) tuki pilottihankkeille,b) tuki teknologian esittelyhankkeille,c) tuki teknisen tuen hankkeille,d) suorituskyvyn arviointimenetelmien kehittäminen ja toteuttaminen teknologisten järjestelmien toiminnallista suorituskykyä varten.1400000.0024sopimus voidaan uusia enintään 1 kerran 2 vuoden ajaksi ilman erillistä sopimusta.ilmoitetaan tarjouseritelmien liitteessä 01.Kuvattu hankinta-asiakirjoissa.32020-08-3111:0062020-09-0211:00tarjouspyynnön mukaisesti.enintään 1 edustaja jokaiselta tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen.Unionin yleinen tuomioistuinRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euMuutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.2020-07-21PuolaVarsovaSopimuksen tavoitteena on hankkia tutkimus- ja innovointitukea ja neuvonantopalveluja seuraavissa 3 erässä:erä 1: tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut,erä 2: tutkimusta ja innovointia koskevat selvitykset, analyysit ja arvioinnit,erä 3: tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten. Kyseessä on peräkkäisjärjestelmän mukainen puitesopimus, jonka jokaisessa erässä on enintään 3 sopimusosapuolta. Tämän puitesopimuksen yhteydessä tarjottujen palvelujen tarkoituksena on tukea tai parantaa Frontexin vastuisiin ja tehtäviin liittyviä toimia tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Tämän sopimuksen avulla Frontex voi tilata korkealaatuista tukea ja teknistä neuvontaa avoimella ja läpinäkyvällä tavalla useilla Frontexin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta merkityksellisillä alueilla sellaisten palveluiden avulla, joilla on todistettu korkealaatuinen asiantuntemus, usein lyhyillä määräajoilla.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Kuvattu hankinta-asiakirjoissa.
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
ilmoitetaan tarjouseritelmien liitteessä 01.

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-09-02

11:00

tarjouspyynnön mukaisesti.

enintään 1 edustaja jokaiselta tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen.

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
ei
Paikallinen aika
11:00

Täydentävät tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Unionin yleinen tuomioistuin

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

25 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Puola, Varsova

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut

Value

EUR 700,000

Tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut

Tutkimusta ja innovointia koskeva asiantuntemus ja teknisen neuvonnan tukipalvelut, jotka koostuvat sopimuspalveluista, joilla tarjotaan korkealaatuista ammattitaitoista tukea ja neuvoja Frontexille sen toiminnan tehokasta ja tuloksellista johtamista ja sen toimien toteuttamista varten tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Toimitettavat palvelut painottuvat sisältöön eivätkä sisällä logistisia tehtäviä. Näillä palveluilla toimitetaan asiantuntemusta ja teknistä tukea muun muassa seuraavia varten:

a) konferenssit, seminaarit, kokoukset ja työpajat,

b) työryhmät ja sidosryhmien verkostot.

Main site or place of performance

a) etäpalvelut: suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa,

b) paikan päällä suoritettavat sisäiset palvelut: suoritetaan Frontexin toimitiloissa Varsovassa (Puola),

c) paikan päällä suoritettavat ulkoiset palvelut: suoritetaan millä tahansa alueella.

Description of renewals

sopimus voidaan uusia enintään 1 kerran 2 vuoden ajaksi ilman erillistä sopimusta.

Tutkimusta ja innovointia koskevat selvitykset, analyysit ja arvioinnit

Value

EUR 2.4 million

Tutkimusta ja innovointia koskevat selvitykset, analyysit ja arvioinnit

Tutkimus- ja innovaatiotutkimukset, -analyysit ja -arvioinnit, jotka koostuvat sopimuspalveluista korkealaatuisten räätälöityjen ja systemaattisten tutkimusten, analyysien, arviointien ja menetelmien toimittamiseksi Frontexille sen toiminnan tukemista varten tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Nämä palvelut voivat sisältää

a) tutkimukset,

b) tekniset tutkimukset,

c) teknologisen kuilun analyysit,

d) tutkimus- ja innovointihankkeiden tarkastelu.

Main site or place of performance

a) etäpalvelut: suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa,

b) paikan päällä suoritettavat sisäiset palvelut: suoritetaan Frontexin toimitiloissa Varsovassa (Puola),

c) paikan päällä suoritettavat ulkoiset palvelut: suoritetaan millä tahansa alueella.

Description of renewals

sopimus voidaan uusia enintään 1 kerran 2 vuoden ajaksi ilman erillistä sopimusta.

Tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten

Value

EUR 1.4 million

Tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten

Tutkimus- ja innovointituki kenttätoimintaa varten, joka koostuu sopimuspalveluista korkealaatuisen ammattitaitoisen teknisen tuen toimittamiseksi Frontexille sen hankkeiden toteuttamiseksi. Hankkeiden tarkoituksena on valita, testata, validoida ja luoda uusia teknologisia ratkaisuja käyttöympäristössä (tai melkein) tutkimuksen ja innovoinnin aihealueet kattavilla teknologisilla aloilla. Tekniset toimet kentällä: käytännön kokemuksen tarjoaminen on merkittävä osa näitä palveluja. Nämä palvelut voivat sisältää

a) tuki pilottihankkeille,

b) tuki teknologian esittelyhankkeille,

c) tuki teknisen tuen hankkeille,

d) suorituskyvyn arviointimenetelmien kehittäminen ja toteuttaminen teknologisten järjestelmien toiminnallista suorituskykyä varten.

Main site or place of performance

a) etäpalvelut: suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa,

b) paikan päällä suoritettavat sisäiset palvelut: suoritetaan Frontexin toimitiloissa Varsovassa (Puola),

c) paikan päällä suoritettavat ulkoiset palvelut: suoritetaan millä tahansa alueella.

Description of renewals

sopimus voidaan uusia enintään 1 kerran 2 vuoden ajaksi ilman erillistä sopimusta.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Cork - Research services

Ireland

Value: 215,000 Euro

Belgium : Brussels - Study on Control and Enforcement Rules for geographical indication (GI) protection for non-agricultural products in the EU

Belgium

Value: 220,000 Euro