This tender has expired.

Tender description

Het doel van deze openbare aanbesteding is het selecteren van één dienstverlener die de schoonmaakdienstverlening bij Iselinge gaat uitvoeren.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Geen valse verklaringen,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen crimineel verledenProcedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-11-16

14:30

De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
14:30
Datum
2018-11-16
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Electronic invoicing will be accepted
ja
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-28
Beroepsinstantie

Rechtbank Gelderland

Walburgstraat 2-4

Arnhem

6811 CD

kortgeding.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

http://www.rechtspraak.nl

Periodieke opdracht
neen Main CPV code 90919000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

16 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Doetinchem

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Met ongeveer 400 studenten en 60 medewerkers behoort Iselinge tot de kleinschalige hbo-instellingen. De dienstverlening vindt plaats op één locatie.

De looptijd van de overeenkomst zal 4 jaren bedragen met de optie voor Iselinge om de overeenkomst viermaal met een jaar te verlengen.

Description of options

Opties tot verlenging

Description of renewals

De looptijd van de overeenkomst zal 4 jaren bedragen met de optie voor Aanbestedende Dienst om de overeenkomst viermaal met een jaar te verlengen.

Award criteria

Kwaliteit

75

25

Main site or place of performance

Doetinchem

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling