Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.
Main CPV code 18424300

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

33 days remaining

Total estimated value

PLN 2.5 million

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie 1

Value

PLN 1.9 million

Zadanie 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.

Additional informantion

2. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 38 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100)b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:Zadanie 1 28 000,00 PLN

Main site

Magazyn Główny Zamawiającego

Zadanie 2

Value

PLN 630,900

Zadanie 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.

Additional informantion

2. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 38 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100)b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:Zadanie 2 10 000,00 PLN

Main site

Magazyn Główny Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

Post-mortem and mortuary equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120,000 Pound Sterling

Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Occupational clothing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.7 million Pound Sterling

Wigs

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.2 million Pound Sterling