Tender description

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur inom Norrbottens länFörfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Anbudsöppning

2019-01-11

08:00

Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Lokal tid
23:59
Datum
2019-01-10
Typ av projekttävling
Open
Anbud ska vara giltigt till
2019-03-11

Kompletterande upplysningar

Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Datum då meddelandet sänts
2018-09-27
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

791 21

Detta är en återkommande upphandling
nej Main CPV code 50230000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

10 Jan 2019

51 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Total väglängd ca 1014,5 km varav grusväg ca 561,3 km

Start

2019-09-01

Description of options

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvi8llkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).

Om option ska utlösas ska beställaren meddela entreprenören detta senast 12 månader innan ordinarie kontraktstid löper ut.

End

2023-08-31

Main site or place of performance

Område Arvidsjaur

Description of renewals

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvi8llkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).

Om option ska utlösas ska beställaren meddela entreprenören detta senast 12 månader innan ordinarie kontraktstid löper ut.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Landscaping work for gardens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Smoke-extraction equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Highway maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Norway : Leikanger - Construction work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Co Monaghan - Construction work

Ireland

Value: 6.0 million Euro

Ireland : Co. Roscommon - Road construction works

Ireland

Value: 7.2 million Euro

United Kingdom : Newtown St Boswells - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling