This tender in no longer available.

Tender description

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur inom Norrbottens länFörfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Anbudsöppning

2019-01-11

08:00

Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Lokal tid
23:59
Datum
2019-01-10
Typ av projekttävling
Open
Anbud ska vara giltigt till
2019-03-11

Kompletterande upplysningar

Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Datum då meddelandet sänts
2018-09-27
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

791 21

Detta är en återkommande upphandling
nej Main CPV code 50230000

Bidding information

Bidding deadline

10 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Total väglängd ca 1014,5 km varav grusväg ca 561,3 km

Start

2019-09-01

Description of options

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvi8llkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).

Om option ska utlösas ska beställaren meddela entreprenören detta senast 12 månader innan ordinarie kontraktstid löper ut.

End

2023-08-31

Main site or place of performance

Område Arvidsjaur

Description of renewals

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvi8llkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).

Om option ska utlösas ska beställaren meddela entreprenören detta senast 12 månader innan ordinarie kontraktstid löper ut.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Waterford - Road-surfacing machinery

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Uxbridge - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling