Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 12 sztuk respiratorów oraz 2 systemów monitorowania pacjenta.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry sprzętu określa załącznik nr 1 do formularza oferty.
Main CPV code 44611200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

27 Sep 2018

5 days remaining

Total estimated value

PLN 2.3 million

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie 12 sztuk respiratorów

Value

PLN 1.2 million

Zadanie nr 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie 12 sztuk respiratorów Zadanie nr 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie 12 sztuk respiratorów:• Pozycja A – 11 sztuk respiratorów stacjonarnych• Pozycja B – 1 sztuka respiratoraOpis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry sprzętu określa załącznik nr 1 do formularza oferty.

ac

Cena60Parametry techniczne40

Additional informantion

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem".Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia – zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.Wadium: 24 200,00 PLN.

Eu programme related

POIS.09.02.00-00-0010/16 nr umowy o dofinansowanie

Main site

Siedziba Zamawiającego.

Zadanie nr 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie 2 systemów monitorowania pacjenta

Value

PLN 1.1 million

Zadanie nr 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie 2 systemów monitorowania pacjenta Zadanie nr 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie 2 systemów monitorowania pacjenta:• Pozycja A - System monitorowania pacjenta - pierwsza konfiguracja• Pozycja B - System monitorowania pacjenta - druga konfiguracjaOpis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry sprzętu określa załącznik nr 1 do formularza oferty.

ac

Cena60Parametry techniczne40

Additional informantion

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem".Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia – zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.Wadium: 21 800,00 PLN.

Eu programme related

POIS.09.02.00-00-0010/16 nr umowy o dofinansowanie

Main site

Siedziba Zamawiającego.

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Fine and various chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.8 million Pound Sterling

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Agents acting on the renin-angiotensin system

Malta

Value: Not specified

Laxatives

Malta

Value: Not specified

Medicinal products for functional gastrointestinal disorders

Malta

Value: Not specified