Tender description

Modernizacja przystanku osobowego Gdynia Redłowo.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 035-075378
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-16
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

17 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Modernizacja przystanku osobowego Gdynia Redłowo.

Main site or place of performance

Gdynia Redłowo.

Price

94

Quality criterion

Termin wykonania całości prac

6

Yes

RPPM.09.02.01-22-0001/16

SIMILAR TENDERS

Norway : Drammen - Soap

Norway

Value: 36.0 million Norwegian Krone

Germany : Bayreuth - Onshore and offshore services

Germany

Value: Not specified

Norway : Ottestad - Water-treatment plant construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 735,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Hard-disk drives

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

United Kingdom : Harwell - Satellite communications equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Fiskå - Sludge removal services

Norway

Value: Not specified