Tender description

Modernizacja przystanku osobowego Gdynia Redłowo.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 035-075378
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-16
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

17 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Modernizacja przystanku osobowego Gdynia Redłowo.

Main site or place of performance

Gdynia Redłowo.

Price

94

Quality criterion

Termin wykonania całości prac

6

Yes

RPPM.09.02.01-22-0001/16

SIMILAR TENDERS

Finland : Aalto - Industrial machinery

Finland

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.0 million Denar

United Kingdom : Irvine - Technical and vocational secondary education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 225,000 Euro

Norway : Oslo - Financial leasing services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 260,000 Pound Sterling

Norway : Lysaker - Marketing management consultancy services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone