Tender description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw znajdującej się w obiekcie przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź, POLSKA.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót załącznik nr 7 do SIWZ.
Main CPV code 45000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

1 Oct 2018

9 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw znajdującej się w obiekcie przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź, POLSKA.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót załącznik nr 7 do SIWZ.

Main site

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA

ac

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia20Termin wykonania robót budowlanych2060

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Fine and various chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.8 million Pound Sterling

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Concrete

Malta

Value: Not specified

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Scaffolding

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Roller-type shutters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 180,000 Pound Sterling