Tender description

Część I - Rzeka Mogielnica - Lokalizacja robót: Rzeka Mogielnica w km 24+400-42+990, rozmiar 18,590 km. Gmina: Opalenica, Powiat: nowotomyski,.Część II - Rzeka Mogielnica Zachodnia - Lokalizacja robót: Rzeka Mogielnica Zachodnia w km 0+000-19+200, rozmiar 19,200 km. Gmina: Opalenica, Kuślin i Lwówek, Powiat: nowotomyski,Część III - Rzeka Mogielnica Wschodnia - Lokalizacja robót: Rzeka Mogielnica Wschodnia w km 0+000-11+770, - rozmiar 11,770km. Gmina: Opalenica, Duszniki, Buk, Powiat: nowotomyski, szamotulski, poznański,Województwo: wielkopolskie.Roboty utrzymaniowe na obiekcie polegać będą na:• wykoszeniu skarp i dna z wygrabieniem wykoszonych porostów.• Odmulenie – odpiaszczenie dna.• Usuwanie drzew i krzaków wraz z oczyszczeniem terenu po wycince i wywozem poza obręb cieku.• Rozbiórka zatorów i przetamowań.Dane szczegółowe są w załączniku pn.: „Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych” i w przedmiarach robót.
Main CPV code 45246400

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część I - Rzeka Mogielnica

Value

PLN Not specified

Część I - Rzeka Mogielnica Roboty utrzymaniowe na obiekcie polegać będą na:Przedmiary robót - Rzeka Mogielnica nr 268-00-000,• Wykoszenia porostów - wykoszenie skarp w km 24+400-29+450 i 31+200-42+990 porost gęsty twardy, w tym 85 % długości wykoszenie mechaniczne i 15 % długości ręcznie, z wygrabieniem wykoszonych porostów• wykoszenie dna mechanicznie w km 26+700-29+450 i w km 31+200-35+285 z wygrabieniem wykoszonych porostów• Odmulenie – odpiaszczenie dna - odmulenie dna mechanicznie w km 24+400-26+700 warstwą gr 20 cm i w km 35+285-42+990 warstwą gr 10 cm• Usuwanie drzew i krzaków - ręczna wycinka i karczowanie krzaków rzadkich punktowo w km 24+400-42+990 na pow. 0,5 ha wraz z oczyszczeniem terenu po wycince i wywozem poza obręb cieku.• Rozbiórka zatorów i przetamowań - Rozbiórka zatorów i przetamowań sprzętem mechanicznym z wywozem poza obręb cieku, punktowo w km 24+400-42+990.Dane szczegółowe w załączniku pn.: „Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych”.

Renewal description

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający może udzielić zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem, w zakresie maksymalnie 50 % wartości tego zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia, musi zostać poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności.

Additional informantion

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 PLN. (cztery tysiące złotych).Szczegółowe informacje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start date

2018-11-02

End date

2018-12-20

Main site

Lokalizacja robót: Rzeka Mogielnica w km 24+400-42+990, rozmiar 18,590 km.Gmina: Opalenica, Powiat: nowotomyski, Województwo: wielkopolskie.

Część II - Rzeka Mogielnica Zachodnia

Value

PLN Not specified

Część II - Rzeka Mogielnica Zachodnia Przedmiary robót - Rzeka Mogielnica Zachodnia nr 268-10-000.Roboty utrzymaniowe na obiekcie polegać będą na:• Wykoszenia porostów - wykoszenie skarp w km 0+000-3+040 i 5+000-19+200 porost gęsty twardy, w tym 85 % długości wykoszenie mechaniczne i 15 % długości ręcznie, wykoszenie ręczne w km 3+040-5+000 z wygrabieniem wykoszonych porostów;• wykoszenie ręczne dna w km 3+040-5+000 i mechaniczne wykoszenie dna w km 5+000-19+200 z wygrabieniem wykoszonych porostów;• Odmulenie – odpiaszczenie dna - odmulenie dna mechanicznie w km 0+000-3+040 warstwą gr 20 cm i mechaniczne odmulenie w km 3+040-5+000 warstwą gr 20 cm;• Usuwanie drzew i krzaków - ręczna wycinka i karczowanie krzaków rzadkich punktowo w km 0+000-19+200 na pow. 1,0 ha wraz z oczyszczeniem terenu po wycince i wywozem poza obręb cieku.• Rozbiórka zatorów i przetamowań sprzętem mechanicznym z wywozem poza obręb cieku, punktowo w km 0+000-19+200.Dane szczegółowe w załączniku pn.: „Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych”

Renewal description

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający może udzielić zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem, w zakresie maksymalnie 50 % wartości tego zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia, musi zostać poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności.

Additional informantion

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 PLN. (cztery tysiące złotych).Szczegółowe informacje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start date

2018-11-02

End date

2018-12-20

Main site

Lokalizacja robót: Rzeka Mogielnica Zachodnia w km 0+000-19+200, rozmiar 19,200 km.Gmina: Opalenica, Kuślin i Lwówek, Powiat: nowotomyski, Województwo: wielkopolskie.

Część III - Rzeka Mogielnica Wschodnia

Value

PLN Not specified

Część III - Rzeka Mogielnica Wschodnia Roboty utrzymaniowe na obiekcie polegać będą na:Przedmiary robót - Rzeka Mogielnica Wschodnia nr 268-20-000.• Wykoszenia porostów - wykoszenie skarp w km 0+000-11+770 porost gęsty twardy, w tym 85 % długości wykoszenie mechaniczne i 15 % długości ręcznie, z wygrabieniem wykoszonych porostów.• wykoszenie dna mechanicznie w km 1+040-4+300 i w km 6+600-6+800 z wygrabieniem wykoszonych porostów.• Odmulenie – odpiaszczenie dna - odmulenie dna mechanicznie w km 0+000-01+040 i 4+300-6+600 warstwą gr 20 cm i w km 6+800-11+770 warstwą gr 10 cm.• Usuwanie drzew i krzaków - ręczna wycinka i karczowanie krzaków rzadkich punktowo w km 0+000-11+770 na pow. 0,5 ha wraz z oczyszczeniem terenu po wycince i wywozem poza obręb cieku.• Rozbiórka zatorów i przetamowań sprzętem mechanicznym z wywozem poza obręb cieku, punktowo w km 0+000-11+770.Dane szczegółowe w załączniku pn.: „Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych”

Renewal description

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający może udzielić zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem, w zakresie maksymalnie 50 % wartości tego zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia, musi zostać poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności.

Additional informantion

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 PLN. (dwa tysiące złotych).Szczegółowe informacje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start date

2018-11-02

End date

2018-12-20

Main site

Lokalizacja robót: Rzeka Mogielnica Wschodnia w km 0+000-11+770, - rozmiar 11,770 km.Gmina: Opalenica, Duszniki, Buk, Powiat: nowotomyski, szamotulski, poznański, Województwo: wielkopolskie.

SIMILAR TENDERS

Sports hall construction work

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 21.4 million Euro

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Mechanical installations

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Floor-laying work

Malta

Value: Not specified

Concrete

Malta

Value: Not specified