Tender description

Achiziție medicamente HIV și uzuale, 3 loturi, conform Caietului de sarcini și Listei „Loturi” din prezentul anunț.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.Procedură

Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-01-10
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

office@cnsc.ro

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Compartiment Juridic INBIMB

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2

București

021105

+40 212010980/3951

craluca@mateibals.ro

+40 213186095

www.mateibals.ro

Main CPV code 33651400

Award details

This tender awarded a total of RON 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 2,412

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Darunavir 400 mg

Value

RON Not specified

Darunavir 400 mg

— Cant. min. acord-cadru = 12.000 tab.,

— Cant. max. acord-cadru = 432.000 tab.,

— Cant. min. contract subsecvent = 6.000 tab.,

— Cant. max. contract subsecvent = 23.000 tab.,

— Val. max. contract subsecvent = 629 970,00 RON.

Main site or place of performance

Farmacia Institutului.

Neomicină + Bacitracină unguent 20 g

Value

RON Not specified

Neomicină + Bacitracină unguent 20 g

— Cant. min. acord-cadru = 150 tub.,

— Cant. max. acord-cadru = 5.400 tub.,

— Cant. min. contract subsecvent = 100 tub.,

— Cant. max. contract subsecvent = 900 tub.,

— Val. max. contract subsecvent = 17 154,00 RON.

Main site or place of performance

Farmacia Institutului.

Neomicină + Bacitracină pulbere 10 g

Value

RON Not specified

Neomicină + Bacitracină pulbere 10 g

— Cant. min. acord-cadru = 200 cut.,

— Cant. max. acord-cadru = 7.200 cut.,

— Cant. min. contract subsecvent = 100 cut.,

— Cant. max. contract subsecvent = 1.200 cut.,

— Val. max. contract subsecvent = 20 796,00 RON.

Main site or place of performance

Farmacia Institutului.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Oxygen-therapy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical consumables

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Biomedical equipment

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Cardiovascular devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified