Tender description

Energia electrica este necesara consumului propriu de tip tehnologic sau administrativ al Sucursalelor R.C.F. Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa, acolo unde nu sunt disponibile alte surse de energie electrica, sau acolo unde este prevazuta sursa de rezerva. Lista este anexa la caietul de sarcini, aceasta nefiind exhaustivă, iar locurile de consum alimentate din linia de contact electrificată 25 kV 50Hz sunt urmatoarele: instalatii de semnalizare feroviara, posturi ale caii, instalatii de iluminat tunele, incalzitoare de macaz, substatii de tractiune electrica.Procedură

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

A fost aleasa procedura de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare conform prevederilor art. 117 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 117 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, deoarece singurul furnizor de energie electrica pentru reteaua liniei de contact electrificate de 25 kV este S.C. Electrificare CFR S.A., acesta din urma avand responsabilitatea furnizarii energiei electrice din sistemul feroviar.

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-01-10
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

office@cnsc.ro

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare
A fost publicat un anunt de intentie in conformitate cu art. 58^1 din Legea 101/2006 avand nr. in SEAP [PI1000423] si in JOUE S244-559635-2018. Main CPV code 09310000

Award details

This tender awarded a total of RON 2,418,795 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.4 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 2.4 million

„Energie electrică de 25 kV 50 Hz pentru necesarul propriu al C.N.C.F. CFR – S.A pe zona infrastructurii feroviare electrificate”, cantitatea necesară estimată este de 6 450 MWh.

Main site or place of performance

Conform Caietului de sarcini.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Shrewsbury - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Retford - Optician services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Biomedical equipment

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Fire doors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bedford - Fire doors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Engineering design services for the construction of civil engineering works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified