Tender description

Energia electrica este necesara consumului propriu de tip tehnologic sau administrativ al Sucursalelor R.C.F. Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa, acolo unde nu sunt disponibile alte surse de energie electrica, sau acolo unde este prevazuta sursa de rezerva. Lista este anexa la caietul de sarcini, aceasta nefiind exhaustivă, iar locurile de consum alimentate din linia de contact electrificată 25 kV 50Hz sunt urmatoarele: instalatii de semnalizare feroviara, posturi ale caii, instalatii de iluminat tunele, incalzitoare de macaz, substatii de tractiune electrica.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

A fost aleasa procedura de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare conform prevederilor art. 117 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 117 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, deoarece singurul furnizor de energie electrica pentru reteaua liniei de contact electrificate de 25 kV este S.C. Electrificare CFR S.A., acesta din urma avand responsabilitatea furnizarii energiei electrice din sistemul feroviar.

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-01-10
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
Informații suplimentare
A fost publicat un anunt de intentie in conformitate cu art. 58^1 din Legea 101/2006 avand nr. in SEAP [PI1000423] si in JOUE S244-559635-2018. Main CPV code 09310000

Award details

This tender awarded a total of RON 2,418,795 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.4 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 2.4 million

„Energie electrică de 25 kV 50 Hz pentru necesarul propriu al C.N.C.F. CFR – S.A pe zona infrastructurii feroviare electrificate”, cantitatea necesară estimată este de 6 450 MWh.

Main site or place of performance

Conform Caietului de sarcini.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Chatham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Ireland : Roscommon - Fleet management, repair and maintenance services

Ireland

Value: 354,000 Euro

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone