Tender description

Servicii de consultanta de specialitate in domeniul achizitiilor, necesare achizitiei serviciilor de mentenanta material rulant metrou si servicii de consultanta de specialitate pentru predarea/preluarea activitatii de mentenanta material rulant metrou.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-01-08
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Metrorex S.A., Serviciul Contencios

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

Bucureşti

010873

+40 213193601/5389

+40 213125149

www.metrorex.ro

Main CPV code 79418000

Award details

This tender awarded a total of RON 1,724,567 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.7 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.7 million

Servicii de consultanta de specialitate in domeniul achizitiilor, necesare achizitiei serviciilor de mentenanta material rulant metrou si servicii de consultanta de specialitate pentru predarea/preluarea activitatii de mentenanta material rulant metrou.

Main site or place of performance

Bucuresti — statii de metrou.

Award criteria

Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor

20

Pentru experienta profesionala specifica echipei propusa de ofertant se vor acorda maxim 50 puncte

50

30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

Belgium : Brussels - Perception survey on Cross-Border Cooperation in the EU 2020

Belgium

Value: 550,000 Euro

United Kingdom : Portsmouth - Legal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 175,000 Pound Sterling

United Kingdom : Brighton - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Miscellaneous business-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 950,000 Pound Sterling

Norway : Lillesand - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified