Tender description

Autoritatea contractanta vizeaza achizitionarea serviciilor de transport aerian,in functie de necesitati si in limita bugetului alocat, dupa caz, pentru salariatii autoritatii contractante – clasa economic. In urma aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru de prestare a serviciilor de transport aerian cu operatorul economic a carui oferta a fost selectata prin aplicarea criteriilor de calificare si a criteriului de selectie. Ulterior se vor incheia contracte subsecvente prin transmiterea de comenzi ferme, ori de cate ori achizitorul are nevoie. Numarul minim de bilete de avion ale unui singur contract subsecvent este de 1 bilet, iar numarul maxim este de 10 bilete. Numarul minim de bilete de avion stabilit de autoritatea contractanta pentru intregul acord-cadru este de 556 bilete, iar numarul maxim este de 640 bilete. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 20 700 RON fara TVA.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-01-10
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Administrația Națională de Meteorologie — Serviciul Juridic

Șoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1

București

013686

+40 213183240

[email protected], [email protected]

+40 213183240

www.meteoromania.ro

Main CPV code 60400000

Award details

This tender awarded a total of RON 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON Not specified

Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu 1 singur operator economic, atribuind ulterior contracte subsecvente de servicii de transport aerian pentru destinatiile/clasele/durata/conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta. Contractele subsecvente vor fi comenzile ferme.

Main site or place of performance

Sediul Administratiei Nationale de Meteorologie.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Rhyl - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified