Tender description

Obiectul acordului-cadru constă în prestarea serviciilor de tipărire necesare autorității contractante pentru diverse campanii adresate cetățenilor în calitate de contribuabili privind plata impozitelor și taxelor locale ce se fac venituri la bugetul local al Municipiului Constanța, pentru diverse campanii publicitare, pentru accesul în zona peninsulară a Constanței, precum și pentru diverse alte utilizări ale autorității contractante care vor interveni pe parcursul anilor bugetari 2019–2020.

Serviciile de tipărire vor consta în operațiuni de:

— preluare pe suport informatic de la autoritatea contractantă a fişierelor ce conţin baza cu datele variabile, respectiv informațiile ce conțin date cu caracter personal ale persoanelor fizice și juridice care figurează în evidențele fiscale ale autorității contractante,

— prelucrarea bazei de date în vederea eliminării erorilor și procesarea bazei în vederea poziţionării câmpurilor pentru tipărire,

— organizarea [...] detalii pe www.e-licitatie.roProcedură

Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-02-08
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa — Serviciul Achiziţii Publice

Bulevardul Tomis nr. 112

Constanța

900657

+40 241488577

[email protected]

+40 241488538

https://www.spit-ct.ro

Main CPV code 79800000

Award details

This tender awarded a total of RON 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 171,386

Locations

România, Constanța

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 171,386

A.C. va incheia acord-cadru pe 24 de luni (1.1.2019–31.12.2020) cu un singur operator economic. Acordul-cadru și contractele subsecvente se vor încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată admisibilă si s-a clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru. Contractele subsecvente se vor atribui fara reluarea competitiei. Fiecare contract subsecvent va fi incheiat in limita bugetului alocat pentru aceasta achizitie. Frecvența contractelor subsecvente:

— hârtie personalizată cu antet și subsol — mai,

— autorizații tramă stradală — aprilie,

— formulare tipizate — mai–iunie,

— înștiințări de plată — ianuarie,

— „Scrisoarea anuală a primarului” — ianuarie,

— decizii de impunere — ianuarie–februarie,

— somații de plată — ianuarie, aprilie, iulie, octombrie,

— plicuri TC — martie,

— plicuri DL — martie,

— plicuri C6/C5 înștiințări de plată — ianuarie,

— plicuri cu perfor C6/C5 pentru decizii — ianuarie–februarie,

— plicuri cu perfor C6/C5 pentru somații — ianuarie, aprilie, iulie, octombrie,

— afișe A3 — trimestrial,

— afișe 50 x 70 — trimestrial,

— pliante (decizii) — ianuarie,

— pliante (înștiințările de plată) — ianuarie,

— afișe roll-up-trimestrial,

— autocolante pt. recipienți privind colectarea selectivă a deșeurilor — anual,

— autocolante pt. plăci komacel — anual,

— autocolante diverse plăci alucobond — anual,

— permise acces — lunar,

— diverse alte tipărituri — lunar.

Valoarea estimata min./max. a acordului 413 943,12 RON fără TVA/1 192 123,40 RON fără TVA, repartizată astfel: valoare estimată minima/maxima pt. anul 2019: 206 971,56 RON fără TVA/579 516,70 RON fără TVA; valoare estimată minimă/maxima pt. anul 2020: 206 971,56 RON fără TVA/612 606,70 RON fără TVA. Valorile estimate minime şi maxime ale unui contract subsecvent: 100 958,31 RON fără TVA/233 875,00 RON fără TVA.

Cantităţile minime si maxime ale acordului-cadru: 1 216 308 tipărituri/3 655 890 tiparituri.

Cantităţile minime si maxime ale unui contract subsecvent, raportate la acelaşi contract: 320 833 tiparituri/792 500 tiparituri.

Main site or place of performance

Locaţiile operatorului economic.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Project management consultancy services

Ireland

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Leeds - Cleaning products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.7 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified