Tender description

11.1.6) Se are in vedere incheierea unor acorduri-cadru pe 10 luni (de la data semnarii si pina la data de 30.4.2019) pentru achizitie de produse alimentare: carne de porc, carne de pasare, carne de bovina, conserve de carne-pateu, mezeluri din carne de porc si pasare, conserve peste, peste congelat, icre, pentru asigurarea hranei persoanelor aflate in centrele/casele de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Mures, in baza unor contracte subsecvente pentru fiecare lot in parte. Autoritatea contractanta nu este obligata sa achizitioneze intreaga cantitate maxima estimata a acordului-cadru. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este: 13.Procedură

Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-02-08
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Str. Trebely nr. 7

Târgu Mureș

540081

+40 265219235

[email protected]

+40 265219235

www.dgaspcmures.ro

Main CPV code 15000000

Award details

This tender awarded a total of RON 84,777 to 4 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 463,768

Locations

România, Târgu Mureș

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot 2 — carne de pasăre

Value

RON Not specified

Lot 2 — carne de pasăre

Produse alimentare: carne de pasare.

Cantitatile estimate a fi livrate se regasesc in tabelele din caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Judetul Mures.

Additional information

Oferta care nu este făcută pentru toate produsele din componenta unui lot, pentru toată cantitatea, va fi respinsă ca neconformă cu caietul de sarcini.

Lot 4 — mezeluri din carne de porc și pasăre

Value

RON Not specified

Lot 4 — mezeluri din carne de porc și pasăre

Produse alimentare: mezeluri din carne de porc si pasare.

Cantitatile estimate a fi livrate se regasesc in tabelele din caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Judetul Mures.

Additional information

Oferta care nu este făcută pentru toate produsele din componenta unui lot, pentru toată cantitatea si pentru toate locatiile va fi respinsă ca neconformă cu caietul de sarcini.

Lot 1 — carne de porc

Value

RON Not specified

Lot 1 — carne de porc

Produse alimentare: carne de porc.

Cantitatile estimate a fi livrate se regasesc in tabelele din caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Judetul Mures.

Additional information

Oferta care nu este făcută pentru toate produsele din componenta unui lot, pentru toată cantitatea si toate pentru locatiile va fi respinsă ca neconformă cu caietul de sarcini.

Lot 6 — conserve pește, pește congelat, icre

Value

RON Not specified

Lot 6 — conserve pește, pește congelat, icre

Produse alimentare: conserve peste, peste congelat, icre.

Cantitatile estimate a fi livrate se regasesc in tabelele din caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Judetul Mures.

Additional information

Oferta care nu este făcută pentru toate produsele din componenta unui lot, pentru toată cantitatea si pentru toate locatiile va fi respinsă ca neconformă cu caietul de sarcini.

Lot 3 — carne de bovină

Value

RON Not specified

Lot 3 — carne de bovină

Produse alimentare: carne de bovina.

Cantitatile estimate a fi livrate se regasesc in tabelele din caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Judetul Mures.

Additional information

Oferta care nu este făcută pentru toate produsele din componenta unui lot, pentru toată cantitatea si pentru toate locatiile va fi respinsă ca neconformă cu caietul de sarcini.

Lot 5 — conserve de carne, pateu

Value

RON Not specified

Lot 5 — conserve de carne, pateu

Produse alimentare: conserve de carne, pateu

Cantitatiile estimate a fi livrate se regasesc in tabelele din caietul de sarcini

Main site or place of performance

Judetul Mures.

Additional information

Oferta care nu este făcută pentru toate produsele din componenta unui lot, pentru toată cantitatea si pentru toate locatiile va fi respinsă ca neconformă cu caietul de sarcini.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Romford - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Special nutritional products

Malta

Value: Not specified

Norway : Engerdal - Various meats

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 526,779 Pound Sterling

Norway : Oslo - Coffee

Norway

Value: Not specified

Norway : Stavanger - Apple juice

Norway

Value: 56.0 million Norwegian Krone