This tender in no longer available.

Tender description

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)Gustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxAntimikroobse tundlikkuse kontrollimise standardimine ning kliiniliste piirväärtuste väljatöötamine antimikroobse resistentsuse järelevalveks EuroopasNP/2020/DPR/12238Antimikroobikumiresistentsuse (AMR) järelevalve Euroopa Liidus on kohustatud järgima epidemioloogilise seirega hõlmatavaid nakkushaigusi ja seonduvaid tervise eriküsimusi käsitlevas komisjoni 22. juuni 2018 rakendusotsuses (EL) 2018/945 kehtestatud juhtumi definitsiooni, AMRi definitsioon (leheküljed L170/72 and L170/73) viitab antimikroobikumitundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST) kliinilistele piirmääradele ja epidemioloogilistele künnisväärtustele. ELi liikmesriigid ja EMP riigid peavad seega esitama aruande antimikroobse tundlikkuse tulemustega, kasutades EUCASTi valideeritud meetodeid ja analüüsitulemuste tõlgendamist EUCASTi piirmääradega riiklike andmete esitamiseks ECDC koordineeritud Euroopa AMRi järelevalve programmidele, nagu EARS-Net, Euro-GASP ja EURGen-Net.600000.00töövõtja ruumid.Antimikroobikumiresistentsuse (AMR) järelevalve Euroopa Liidus on kohustatud järgima epidemioloogilise seirega hõlmatavaid nakkushaigusi ja seonduvaid tervise eriküsimusi käsitlevas komisjoni 22. juuni 2018 rakendusotsuses (EL) 2018/945 kehtestatud juhtumi definitsiooni, AMRi definitsioon (leheküljed L170/72 and L170/73) viitab antimikroobikumitundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST) kliinilistele piirmääradele ja epidemioloogilistele künnisväärtustele. ELi liikmesriigid and EMP riigid peavad seega esitama aruande antimikroobse tundlikkuse tulemustega, kasutades EUCASTi valideeritud meetodeid ja analüüsitulemuste tõlgendamist EUCASTi piirmääradega riiklike andmete esitamiseks ECDC koordineeritud Euroopa AMRi järelevalve programmidele, nagu EARS-Net, Euro-GASP ja EURGen-Net.Ülesande eesmärk on konsolideerida AMRi analüüsimeetodite ja piirmäärade standardimist ning täiustada jätkuvalt inimese ja zoonootiliste patogeenide antimikroobse tundlikkuse analüüsi kvaliteeti ja võrreldavust kliinilise ja rahvatervise mikrobioloogia kogukondades ELis, EMPs ja ELi kandidaatriikides, võimaldades seeläbi usaldusväärset Euroopa AMRi järelevalvet.Nõutud teenuseid osutav majandusüksus on antimikroobikumitundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST) koordineeriv asutus – Euroopa Liidu õigusraamistikus antimikroobse tundlikkuse analüüsiga seotud referentorganisatsioon nagu on määratletud järgmiste seadusandlike aktidega:Komisjoni otsused antimikroobse resistentsuse järelevalve ja seire kohta, mis viitavad juhtumi definitsioonile vastavalt EUCASTi normidele (kliinilised piirmäärad, epidemioloogilised künnisväärtused ehk ECOFFd).1) Inimeste tervis: komisjoni 22.6.2018 rakendusotsus (EL) 2018/945 epidemioloogilise seirega hõlmatavate nakkushaiguste ja seonduvate tervise eriküsimuste ning asjaomaste haigusjuhumääratluste kohta, antimikroobse resistentsuse määratlus tugineb EUCAST-le (vt kahte viimast lehekülge, L170/72 ja L170/73: EUCASTi juhisdokumendid ja andmebaasid on saadaval EUCASTi veebisaidil ning on loetletud allmärkustes.2) Loomatervise ja zoonootilise AMRi seire Euroopa Toiduohutusameti poolt: komisjoni 12 . novembri 2013 rakendusotsus zoonootiliste ja kommensaalsete bakterite antimikroobse resistentsuse seire ja aruandluse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 7145 all) (2013/652/EL) – vt lisa, tabel 1 „AMRi seire alla kuuluvad mikroobivastased ained, resistentsuse künnisväärtused EUCASTi alusel ja uuritavad kontsentratsioonivahemikud Salmonella spp. jne“ kohta.3) Uudsete mikroobivastaste toimeainete hindamise EMA suuniste projekt: lausung punktis 4.2. Tundlikkuse testimise tõlgendamiskriteeriumid, rida 267: „ELis on tavapärane, et tundlikkuse analüüsi tõlgendamiskriteeriumid määrab kindlaks ja avaldab antimikroobikumitundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST).”Antimikroobse tundlikkuse kontrollimise standardimine ning kliiniliste piirväärtuste väljatöötamine antimikroobse resistentsuse järelevalveks Euroopas2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euVt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.2020-07-20RootsiSolnaAntimikroobikumiresistentsuse (AMR) järelevalve Euroopa Liidus on kohustatud järgima epidemioloogilise seirega hõlmatavaid nakkushaigusi ja seonduvaid tervise eriküsimusi käsitlevas komisjoni 22. juuni 2018 rakendusotsuses (EL) 2018/945 kehtestatud juhtumi definitsiooni, AMRi definitsioon (leheküljed L170/72 and L170/73) viitab antimikroobikumitundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST) kliinilistele piirmääradele ja epidemioloogilistele künnisväärtustele. ELi liikmesriigid ja EMP riigid peavad seega esitama aruande antimikroobse tundlikkuse tulemustega, kasutades EUCASTi valideeritud meetodeid ja analüüsitulemuste tõlgendamist EUCASTi piirmääradega riiklike andmete esitamiseks ECDC koordineeritud Euroopa AMRi järelevalve programmidele, nagu EARS-Net, Euro-GASP ja EURGen-Net.

Hankemenetlus

The procurement involves the establishment of a framework agreement
jah
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Nõutud teenuseid osutav majandusüksus on antimikroobikumitundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST) koordineeriv asutus – Euroopa Liidu õigusraamistikus antimikroobse tundlikkuse analüüsiga seotud referentorganisatsioon nagu on määratletud järgmiste seadusandlike aktidega:

Komisjoni otsused antimikroobse resistentsuse järelevalve ja seire kohta, mis viitavad juhtumi definitsioonile vastavalt EUCASTi normidele (kliinilised piirmäärad, epidemioloogilised künnisväärtused ehk ECOFFd).

1) Inimeste tervis: komisjoni 22.6.2018 rakendusotsus (EL) 2018/945 epidemioloogilise seirega hõlmatavate nakkushaiguste ja seonduvate tervise eriküsimuste ning asjaomaste haigusjuhumääratluste kohta, antimikroobse resistentsuse määratlus tugineb EUCAST-le (vt kahte viimast lehekülge, L170/72 ja L170/73: EUCASTi juhisdokumendid ja andmebaasid on saadaval EUCASTi veebisaidil ning on loetletud allmärkustes.

2) Loomatervise ja zoonootilise AMRi seire Euroopa Toiduohutusameti poolt: komisjoni 12 . novembri 2013 rakendusotsus zoonootiliste ja kommensaalsete bakterite antimikroobse resistentsuse seire ja aruandluse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 7145 all) (2013/652/EL) – vt lisa, tabel 1 „AMRi seire alla kuuluvad mikroobivastased ained, resistentsuse künnisväärtused EUCASTi alusel ja uuritavad kontsentratsioonivahemikud Salmonella spp. jne“ kohta.

3) Uudsete mikroobivastaste toimeainete hindamise EMA suuniste projekt: lausung punktis 4.2. Tundlikkuse testimise tõlgendamiskriteeriumid, rida 267: „ELis on tavapärane, et tundlikkuse analüüsi tõlgendamiskriteeriumid määrab kindlaks ja avaldab antimikroobikumitundlikkuse testimise Euroopa komitee (EUCAST).”

Lisateave

Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Lisateave
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Precise information on deadline(s) for review procedures
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro