Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji pt. Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został również w rozdz. III SIWZ.
Main CPV code 39150000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

18 Oct 2018

26 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zakliczyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji pt. Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ, na który składają się:— Projekt wykonawczy: (Tom I, część AR, Architektura; Tom I, część GR, Grafika; Tom I, część AK, Akustyka; Tom I, część TB, Technologia stanowisk baru; Tom II, część KO, Konstrukcja; Tom III, część IS, Instalacje sanitarne; Tom IV, część IE, instalacje Elektryczne i Teletechniczne; Tom V, część AV, Instalacje audiowizualne,— Kosztorysy Inwestorskie,— Przedmiary,— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.3. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ.

Additional informantion

1. Dotyczy projektu pn. „Ekspozycja pt. Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego”, współfinansowanego ze środków UE w ramach POIŚ 2014-2020, Priorytet VIII.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku przyznania środków finansowych, na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp.

Eu programme related

POIS.08.01.00-00-1022/16

End date

2019-04-30

ac

Okres gwarancji20Doświadczenie Kierownika Projektu10Doświadczenie Specjalisty ds. sprzętu AV1060

SIMILAR TENDERS

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Fine and various chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.8 million Pound Sterling

Office furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.0 million Pound Sterling

Sports hall construction work

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 21.4 million Euro

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro