Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Synagis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 175-396422
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Krajowej Izby

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 33690000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 330,564

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 330,564

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Synagis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling