Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Synagis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 175-396422
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Krajowej Izby

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 33690000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 330,564

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 330,564

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Synagis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Finland : Turun yliopisto - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Finland

Value: 250,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar

North Macedonia : Skopje - Parts and accessories for vehicles and their engines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Chester - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 330,000 Pound Sterling

Iceland : Reykjavik - Tipper trucks

Iceland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Miscellaneous food products and dried goods

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 3.4 million Denar

Netherlands : Delft - Library software package

Netherlands

Value: Not specified