Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Wirtualizacja serwerów i aplikacji Wydziałów Ksiąg Wieczystych sądów apelacji rzeszowskiej. Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ. Sprzęt i oprogramowanie będący przedmiotem nin. postępowania należy dostarczyć do sądu z obszaru apelacji rzeszowskiej, zgodnie z informacjami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Main CPV code 30236000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest realizacja trzech zadań: 1. Przeprowadzenie analizy infrastruktury i przygotowanie dokumentacji dla migracji systemu SOWKW z 23 Wydziałów Ksiąg Wieczystych (wydziały WKW) z sądów rejonowych w apelacji rzeszowskiej: a) dostarczenie urządzeń i oprogramowania niezbędnych do migracji 23 wydziałów WKW, b) przygotowanie projektu przedwdrożeniowego dla migracji, c) analiza wykonywalności migracji 23 wydziałów WKW do COW. 2. Uruchomienie COW oraz migracja wydziałów WKW z sądów rejonowych (wskazanych w ramach zadania 1) w apelacji rzeszowskiej do COW znajdującego się w II Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie. W ramach opisywanego zadania zostanie przeprowadzona budowa COW oraz migracja wskazanych przez Zamawiającego Wydziałów do wspólnego środowiska wirtualnego wraz z dostarczeniem niezbędnej infrastruktury na podstawie projektu wdrożeniowego przygotowanego w Zadaniu 1. Docelowa ilość migrowanych Wydziałów zostanie określona po wynikach analizy z Zadania 1. 3. Świadczenie wsparcia powdrożeniowego. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia i miejsca dostaw znajdują się w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ.

Main site

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt. II.2.4)

ac

Cena oferty60Wsparcie powdrożeniowe Wykonawcy dla wykonanego systemu7Termin realizacji umowy12Okres oferowanego wsparcia dla oprogramowania wirtualizatora środowiska serwerowego7Okres oferowanego wsparcia dla oferowanego systemu wykonywania kopii zapasowych7Okres oferowanego wsparcia dla urządzeń UTM7

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Christmas tree

Ireland

Value: 360,000 Euro

Education and training services

Malta

Value: Not specified

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 590,000 Pound Sterling