This tender in no longer available.

Tender description

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskusGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxMikrobilääkeherkkyyden testauksen standardointi ja mikrobilääkeresistenssin seurantaa koskevien kliinisten raja-arvojen kehittäminen EuroopassaNP/2020/DPR/12238Euroopan unionissa tapahtuvan mikrobilääkeresistenssin (AMR) valvonnan tehtävänä on seurata tapausmäärittelyä, joka on annettu 22.6.2018 komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/945 epidemiologisen seurannan piiriin kuuluvista tartuntataudeista ja erityisistä terveysasioista. Mikrobilääkeresistenssin määritelmä (sivut L 170/72 ja L170/73) viittaa mikrobilääkeherkkyyttä käsittelevän eurooppalaisen komitean (EUCAST) kliinisiin raja-arvoihin ja epidemiologisiin raja-arvoihin. Näin ollen EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden on ilmoitettava mikrobilääkeherkkyyden tulokset käyttämällä EUCASTin validoituja menetelmiä ja testitulosten tulkintaa EUCASTin raja-arvoilla kansallisen tiedon ilmoittamiseksi ECDC:n koordinoimissa eurooppalaisissa mikrobilääkeresistenssin seurantaohjelmissa, kuten EARS-Net, Euro-GASP ja EURGen-Net.600000.00sopimusosapuolen toimitilat.Euroopan unionissa tapahtuvan mikrobilääkeresistenssin (AMR) valvonnan tehtävänä on seurata tapausmäärittelyä, joka on annettu 22.6.2018 komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/945 epidemiologisen seurannan piiriin kuuluvista tartuntataudeista ja erityisistä terveysasioista. Mikrobilääkeresistenssin määritelmä (sivut L 170/72 ja L170/73) viittaa mikrobilääkeherkkyyttä käsittelevän eurooppalaisen komitean (EUCAST) kliinisiin raja-arvoihin ja epidemiologisiin raja-arvoihin. Näin ollen EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden on ilmoitettava mikrobilääkeherkkyyden tulokset käyttämällä EUCASTin validoituja menetelmiä ja testitulosten tulkintaa EUCASTin raja-arvoilla kansallisen tiedon ilmoittamiseksi ECDC:n koordinoimissa eurooppalaisissa mikrobilääkeresistenssin seurantaohjelmissa, kuten EARS-Net, Euro-GASP ja EURGen-Net.Toimeksiannon tarkoituksena on vahvistaa mikrobilääkeherkkyyden testausmenetelmien ja raja-arvojen standardointi ja parantaa jatkuvasti ihmisen taudinaiheuttajien ja zoonoottisten taudinaiheuttajien herkkyystestausten laatua ja vertailtavuutta kliinisissä ja kansanterveydellisissä mikrobiologiayhteisöissä EU- ja ETA-maissa sekä ja EU:n laajentumisprosessin maissa mahdollistaen siten mikrobilääkeresistenssin luotettavan valvonnan Euroopassa.Vaaditut palvelut tarjoava taho on mikrobilääkeherkkyyttä käsittelevän eurooppalaisen komitean (EUCAST) koordinoiva elin, joka on viiteorganisaatio Euroopan unionin oikeudellisessa kehyksessä, joka liittyy mikrobilääkeresistenssin seurantaan sellaisena kuin se määritellään seuraavissa säädöksissä:komission päätökset tapausmäärittelyyn liittyvästä mikrobilääkeresistenssin seurannasta ja valvonnasta EUCASTin standardien mukaisesti (kliiniset raja-arvot, epidemiologiset raja-arvot (ECOFF)).1) Ihmisten terveys: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/945, annettu 22.6.2018, epidemiologisen seurannan piiriin kuuluvista tartuntataudeista ja erityisistä terveysasioista ja asian kannalta merkityksellisistä tapausmäärittelyistä; mikrobilääkeresistenssin määritelmä perustuu EUCASTiin, katso kaksi viimeistä sivua L170/72 ja L170/73: EUCASTin verkkosivuilta saatavilla olevat ohjeasiakirjat ja tietokannat on lueteltu alaviitteissä.2) Eläinten terveys ja zonoottisen mikrobilääkeresistenssin seuranta EFSAn toimesta: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2013/652, annettu 12.11.2013, zoonoottisten ja indikaattoribakteerien mikrobilääkeresistenssin seurannasta ja raportoinnista (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 7145) - katso liite, taulukko 1 “Mikrobilääkeresistenssin seurannassa käytettävä mikrobilääkeaineiden paneeli, EUCASTin resistenssin raja-arvot sekä pitoisuusalueet, jotka on testattava Salmonella spp. -bakteerin ja E. coli -indikaattoribakteerin osalta”.3) Euroopan lääkeviraston ohjeluonnokset uusien mikrobilääkeaineiden arviointia varten: lausunto kohdassa 4.2. Herkkyyden testauksen tulkintaperusteet, rivi 267: "EU:ssa on tavallista, että herkkyyden testausta tulkitsevat kriteerit määrittelee ja julkaisee mikrobilääkeherkkyyttä käsittelevä eurooppalainen komitea (EUCAST)."Mikrobilääkeherkkyyden testauksen standardointi ja mikrobilääkeresistenssin seurantaa koskevien kliinisten raja-arvojen kehittäminen Euroopassa2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.Unionin yleinen tuomioistuinRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.eukatso kohdassa I.3) annettu internetosoite.2020-07-20RuotsiSolnaEuroopan unionissa tapahtuvan mikrobilääkeresistenssin (AMR) valvonnan tehtävänä on seurata tapausmäärittelyä, joka on annettu 22.6.2018 komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/945 epidemiologisen seurannan piiriin kuuluvista tartuntataudeista ja erityisistä terveysasioista. Mikrobilääkeresistenssin määritelmä (sivut L 170/72 ja L170/73) viittaa mikrobilääkeherkkyyttä käsittelevän eurooppalaisen komitean (EUCAST) kliinisiin raja-arvoihin ja epidemiologisiin raja-arvoihin. Näin ollen EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden on ilmoitettava mikrobilääkeherkkyyden tulokset käyttämällä EUCASTin validoituja menetelmiä ja testitulosten tulkintaa EUCASTin raja-arvoilla kansallisen tiedon ilmoittamiseksi ECDC:n koordinoimissa eurooppalaisissa mikrobilääkeresistenssin seurantaohjelmissa, kuten EARS-Net, Euro-GASP ja EURGen-Net.

Menettely

The procurement involves the establishment of a framework agreement
kyllä
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
ei
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Vaaditut palvelut tarjoava taho on mikrobilääkeherkkyyttä käsittelevän eurooppalaisen komitean (EUCAST) koordinoiva elin, joka on viiteorganisaatio Euroopan unionin oikeudellisessa kehyksessä, joka liittyy mikrobilääkeresistenssin seurantaan sellaisena kuin se määritellään seuraavissa säädöksissä:

komission päätökset tapausmäärittelyyn liittyvästä mikrobilääkeresistenssin seurannasta ja valvonnasta EUCASTin standardien mukaisesti (kliiniset raja-arvot, epidemiologiset raja-arvot (ECOFF)).

1) Ihmisten terveys: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/945, annettu 22.6.2018, epidemiologisen seurannan piiriin kuuluvista tartuntataudeista ja erityisistä terveysasioista ja asian kannalta merkityksellisistä tapausmäärittelyistä; mikrobilääkeresistenssin määritelmä perustuu EUCASTiin, katso kaksi viimeistä sivua L170/72 ja L170/73: EUCASTin verkkosivuilta saatavilla olevat ohjeasiakirjat ja tietokannat on lueteltu alaviitteissä.

2) Eläinten terveys ja zonoottisen mikrobilääkeresistenssin seuranta EFSAn toimesta: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2013/652, annettu 12.11.2013, zoonoottisten ja indikaattoribakteerien mikrobilääkeresistenssin seurannasta ja raportoinnista (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 7145) - katso liite, taulukko 1 “Mikrobilääkeresistenssin seurannassa käytettävä mikrobilääkeaineiden paneeli, EUCASTin resistenssin raja-arvot sekä pitoisuusalueet, jotka on testattava Salmonella spp. -bakteerin ja E. coli -indikaattoribakteerin osalta”.

3) Euroopan lääkeviraston ohjeluonnokset uusien mikrobilääkeaineiden arviointia varten: lausunto kohdassa 4.2. Herkkyyden testauksen tulkintaperusteet, rivi 267: "EU:ssa on tavallista, että herkkyyden testausta tulkitsevat kriteerit määrittelee ja julkaisee mikrobilääkeherkkyyttä käsittelevä eurooppalainen komitea (EUCAST)."

Täydentävät tiedot

Muutoksenhakuelin

Unionin yleinen tuomioistuin

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Lisätiedot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Precise information on deadline(s) for review procedures
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified