Tender description

Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: „Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. Neajlov”, în conformitate cu cerințele impuse în documentația de atribuire.
Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări, în a 10-a zi înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, stabilit în anunțul de participare, în conditiile în care solicitările de clarificări sunt transmise cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.

Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223 Bulevardul C. D. Loga nr. 1 Timișoara 300030 +40 256408453 achizitiipublice@primariatm.ro www.primariatm.ro
Data expedierii prezentului anunț
2018-05-31
Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 București 030084 +40 213104641 office@cnsc.ro +40 213104642 / +40 218900745 http://www.cnsc.ro Main CPV code 71311100

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Timișoara

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON Not specified

In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate urmatoarele servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: „Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. Neajlov”, conform celor specificate in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Podeț canal desecare Str. Neajlov, municipiul Timișoara.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna