Tender description

Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii „Executie podet canal de desecare CCP263 Str. N. Stoica de Hateg”, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
Main CPV code 71311100

Bidding deadline

19 Sep 2018
Remaining: 29 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

RON 2,756

Locations

România, Timișoara

LOTS

Lot

Value

RON 2,756

Lot Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii „Executie podet canal de desecare CCP263 Str. N. Stoica de Hateg”, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.

Main site

Locul principal de prestare: Podet canal desecare CCP263 Str. N. Stoica de Hateg, cartier Ciarda Rosie, Timisoara.

SIMILAR TENDERS

Supply services of domestic help personnel

Romania

Value: 4.5 million Denar

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 578,000 Pound Sterling

Fertilisers and nitrogen compounds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 690,000 Pound Sterling

Repair and maintenance services of central heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 840,000 Pound Sterling

Design consultancy services

Norway

Value: Not specified

Furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling