Tender description

Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: „Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. Neajlov”, în conformitate cu cerințele impuse în documentația de atribuire.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări, în a 10-a zi înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, stabilit în anunțul de participare, în conditiile în care solicitările de clarificări sunt transmise cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223

Bulevardul C. D. Loga nr. 1

Timișoara

300030

+40 256408453

[email protected]

www.primariatm.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-05-31
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 71311100

Award details

This tender awarded a total of RON 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Timișoara

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON Not specified

In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate urmatoarele servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: „Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. Neajlov”, conform celor specificate in caietul de sarcini.

Main site or place of performance

Podeț canal desecare Str. Neajlov, municipiul Timișoara.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Framework Contract for the Provision of a Study for “Ground Combat Robotic Systems (C-UGV)"

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Mass spectrometer

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

Belgium : Brussels - Study on Air Traffic Controller (ATCO) and Engineering Staff (ATSEP) Social Issues and working Conditions

Belgium

Value: 250,000 Euro