Tender description

Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructive pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu”, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Notice number in the OJ S
2018/S 063-141315
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223

Bulevardul C. D. Loga nr. 1

Timișoara

300030

+40 256408478

[email protected]

www.primariatm.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-10-01
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 71356200

Award details

This tender awarded a total of RON 15,900 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 15,900

Locations

România, Timișoara

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 15,900

Se propune realizarea unei extinderi, lipită de clădirea în care funcţionează azi secţia de Radioterapie. În extindere se vor amplasa următoarele funcţiuni: recepţie, sală de aşteptare, grupuri sanitare pentru pacienţi şi personal, boxe pentru pacienţi unde aceştia îşi pot schimba hainele de stradă şi se pot pregăti pentru intervenţie, buncăr de radioterapie, cameră de comandă, cameră fizicieni, cabinet consultaţii, hol de legătură cu secţia existentă şi acces pentru spitalul existent dinspre Calea Alexandru Ioan Cuza.

În construcţia propusă se va amplasa un echipament nou de radioterapie furnizat prin programul Băncii Mondiale, pentru Radioterapie.

Se va asigura asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru fiecare tip de lucrare aferentă obiectivului de investiţii, atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada de garanţie a lucrărilor executate, până la recepţia finală a acestora in conformitate cu prevederile Legii 10/1995. Toate serviciile vor fi prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, Timisoara, Str. Gheorghe Dima nr. 5.

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Fleet management, repair and maintenance services

Norway

Value: 3.8 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Machine tools operated by laser and machining centres

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Psychiatric hospital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone