Tender description

Conductele colectoare de gaz care care vor face obiectul expertizei tehnice sunt in patrimoniul sectiilor de productie gaze: Sângeorgiu de Mures, Sângeorgiu de Padure, Grebenis, Muntenia, Ţaga, Sărmăşel si Oltenia.Conductele colectoare au fost puse in functiune incepand cu anii 1960, aceste conducte asigura vehicularea gazelor de la grupurile de sonde catre SNT.Prelungirea duratei de functionare a conductelor colectoare se face pe baza de expertiza tehnica, conform prevederilor din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale (aprobat prin Ordinul ANRE nr. 22/2013), pct. 9, lit. e) din Anexa nr. 4b.Serviciile sunt detaliate in caietul de sarcini nr. 10739/22.3.2018.Se solicită incheierea unui acord-cadru cu durata de 4 ani.Valori estimate:— contract subsecvent:—— valoare minima estimata =1 578 800,15 RON,—— valoare maxima estimata = 2 098 932,40 RON,— a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Main CPV code 71319000

Bidding deadline

12 Sep 2018
Remaining: 25 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

RON 8.3 million

Locations

România, Târgu Mureș

LOTS

Lot

Value

RON 8.3 million

Lot Expertize tehnice conducte colectoare gaz.Cantitatile estimate se regasesc in Anexele 1–4 la caietul de sarcini si in centralizator oferta financiara (Formular 1.2).Cel mai mare contract subsecvent: Cantitate minima = 176 716 km conducta, cantitate maxima = 228 718 km conducta.Acord cadru: Cantitate minima = 697 637 km conducta, cantitate maxima = 905 915 km conducta.Gama de diametre supuse expertizei: 6–10", 10–16", 16–20", >20".

ac

Durata de prestare — nu mai putin de 270 zile si nu mai mult de 365 zile pentru fiecare contract subsecvent. Numarul de zile de prestare expertize minim din ofertele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro595

Main site

Conductele colectoare de gaz care care vor face obiectul expertizei tehnice apartin de sectiile de productie gaze: Sângeorgiu de Mures, Sângeorgiu de Padure, Grebenis [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

SIMILAR TENDERS

Benefit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,000 Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Support for policy and market development for alternative and renewable transport fuels and products

Belgium

Value: 1,800 Euro

Quality Control and Supervision Support Inspectors for the ITER project

Spain

Value: 9.0 million Euro

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.9 million Pound Sterling

Analysis of actual land availability in the EU; trends in changes (abandoned land, low fertility land, saline land etc.) and options for energy crop utilisation

Belgium

Value: 500,000 Euro

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified