Tender description

Servicii de expertiza tehnica pentru 14 poduri din cadrul D.R.D.P. Iasi.Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice



Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-07
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Direcția Regională Drumuri și Poduri IașiStr. Gheorghe Asachi nr. 19Iași700481+40 232214430drdpis@mail.dntis.ro+40 232214432www.drdpiasi.ro Main CPV code 71319000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

11 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 336,600

Locations

România, Iași

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON Not specified

Servicii de expertiza tehnica pentru 14 poduri din cadrul D.R.D.P. Iasi.

Main site or place of performance

La sediul prestatorului.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna