Tender description

Servicii de expertiza tehnica pentru 14 poduri din cadrul D.R.D.P. Iasi.

Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași

Str. Gheorghe Asachi nr. 19

Iași

700481

+40 232214430

drdpis@mail.dntis.ro

+40 232214432

www.drdpiasi.ro

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

office@cnsc.ro

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-07 Main CPV code 71319000

Award details

This tender awarded a total of RON 336,600 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 336,600

Locations

România, Iași

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 336,600

Servicii de expertiza tehnica pentru 14 poduri din cadrul D.R.D.P. Iasi.

Main site or place of performance

La sediul prestatorului.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

Norway : Bardu - Computer-related equipment

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Urban planning services

Ireland

Value: 600,000 Euro

Malta : Floriana - Assessment centre services for recruitment

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Guidance and counselling services

Norway

Value: 381.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.2 million Pound Sterling